Vi kan aldrig ta aborträtten för given

Vi måste vara vaksamma på förslag om förändringar i aborträtten, skriver S-kvinnor på internationella aborträttsdagen.

I dag, den 28 september, är det internationella aborträttsdagen. En dag då rätten till abort nationellt och internationellt särskilt uppmärksammas. En dag som i den bästa av världar inte borde behöva finnas. Varför ska kvinnor ständigt behöva bevaka och kämpa för sina rättigheter?

Sverige har sedan 1975 en abortlag som ger kvinnor rätten att själva bestämma om de önskar behålla eller avsluta sin graviditet fram till och med graviditetsvecka 18. Efter graviditetsvecka 18 är det Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om kvinnan får genomgå en abort eller inte.  

Sveriges abortlag är bra, men kan bli ännu bättre. Nuvarande regering har gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur abortlagstiftningen kan ändras för att anpassas till den medicinska utvecklingen och gravida kvinnors behov. Bland annat genom att se över möjligheten till hemabort och möjligheten att barnmorskor kan vara de som handlägger aborter.   

Sveriges abortlag är bra, men kan bli ännu bättre.

Blir det förändringar i abortlagen som ger kvinnor ökad möjlighet att påverka sin framtid och ta beslut kring sin egen kropp kan vi S-kvinnor inte annat än applådera, men vi måste vara vaksamma.

Representanter i vår regering har nyligen försökt inskränka aborträtten. Exempelvis har Kristdemokraterna velat införa samvetsfrihet (vårdvägran) och partiet skriver i sitt principprogram att ”En abort innebär att ett liv släcks”. Även regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen drivit frågan om sänkt abortgräns genom motioner i riksdagen. 

Utvecklingen i USA är ett exempel på att vi inte kan ta aborträtten för given.  

S-kvinnor ser med oro på hur övriga världen på flera håll har gått mot hårdare och restriktivare abortlagar, inte minst i USA där Högsta domstolen förra året rev upp det nära 50 år gamla domslutet ”Roe mot Wade” som varit en garanti för aborträtten i landet.

Efter Högsta domstolens beslut har flera delstater infört hårda restriktioner och vissa har i princip totalförbjudit rätten till abort. Utvecklingen i USA är ett exempel på att vi inte kan ta aborträtten för given.  

Rätten till fri abort är avgörande för att ett samhälle ska uppnå jämställdhet. S-kvinnor står och kommer alltid stå upp för aborträtten. Vi viker oss aldrig.  

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor 

Eva Ballovare, ordförande S-kvinnor Kronoberg 

Carita Sturesson, styrelseledamot S-kvinnor Kronoberg 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.