”Vi investerar i folkbildningen”

Folkbildningen får minskade resurser. Regeringen har valt att prioritera andra saker, som till exempel Polisen, säger Kristina Axén Olin (M). Men menar ändå att det finns medel för folkbildningen. Anna Ekström, RIO, tycker att SD fått med sig regeringen på att sänka folkbildningen.