”Vi har ledartröjan – men är för långsamma”

Fredrik Olovsson har lett arbetsgruppen om en världsledande industri. Ylva Säfvelin/AIP

– Sverige är i grunden oerhört väl positionerade, en vinnare. Vi har ledartröjan. Den måste förvaltas och markeras ytterligare, säger Fredrik Olovsson.
Men vi riskerar att bli omsprungna.
– Sverige är illa rustat för att göra saker väldigt snabbt och omfattande.