”Vi borde vidareutveckla gammal god S-arbetsmarknadspolitik”

Foto: Socialdemokraterna

Det behövs en kraftig ökning av antalet väl utbildade och kunniga medarbetare i välfärdstjänster och utbildning, verksamheter som vi betalar gemensamt med allmänna medel, och som ofta är starkt underbemannade, skriver Bo Elmgren.