”Vi borde prata om förlusterna i stället för vinsterna”

Regeringsskiftet och Sverigedemokraternas förhandlingsframgångar i Tidöavtalet dominerar debatten efter valet. Dyrare bensin lyfts som ett avgörande skäl för SDs stärkta mandat på landsbygden. Hur ska Socialdemokraterna svara?

LOs tidigare chefekonom Dan Andersson riktar sökarljuset åt ett helt annat håll i en ny bok, ”Sjuk vård – diagnos av ett system i kris” (Leopard förlag). Ingen annan fråga rymmer en viktigare samhällsuppgift och samtidigt en så stor politisk potential för socialdemokratin, resonerar Andersson.

Dan Andersson särskådar i sin bok inte bara sjukvårdens ekonomiska och strukturella problem utan resonerar kanske framför allt om de etiska och ideologiska perspektiven. De ökade hälsoklyftorna, marknadskrafterna, incitamenten för en vård som allt mindre fördelas efter behov. 

Allt detta står i bjärt kontrast till vad socialdemokratin står för. Krisen i sjukvården tär därmed extra hårt på trovärdigheten för socialdemokratin och dess adelsmärke jämlikheten och välfärdsmodellen. Det öppnar för andra politiska krafter att vinna mark.  

– Landsbygden, där SDs stöd ökar starkt, får för lite vård i förhållande till storstäderna, konstaterar Dan Andersson och tillägger:

– Vad är det tydligaste kännetecknet på en SD-väljare? Det är inte rasismen som finns i partitoppen. De är sjuka. De har en svag position på arbetsmarknaden och är bortsorterade.

Enligt Valundersökningen var SD största parti bland arbetslösa, 30 procent, och näst störst bland väljare med sjuk- eller aktivitetsersättning, 27 procent mot S 28. 

Sjukvården var även 2022 väljarnas viktigaste fråga. Men valet handlade om annat. Trots att pandemin blottlade stora brister och systemfel, enligt Dan Andersson.

– Privata pengar i vården, som i Stockholm, innebär stora risker för befolkningens hälsa i hela riket. Under pandemin var effekterna brutala med långt fler inlagda på sjukhus samt en mycket högre dödlighet i Region Stockholm än i mindre regioner. Under pandemin skulle man bo i Norrlands inland, inte i huvudstaden.

Landsbygden, där SDs stöd ökar starkt, får för lite vård i förhållande till storstäderna.

Dan Andersson

Vården ska finnas i hela landet. Men Dan Andersson påpekar att upp emot dubbelt så många läkarbesök görs i Region Stockholm som i Jämtland. I Värmland, Dalarna och Norrland är det väsentligt färre läkarbesök än i Götaland. De stora skillnaderna i tillgången på vårdcentraler beror på var du bor, inte på behov.

S må ha tagit tillbaka makten i många regioner, inte minst i Stockholm efter 16 års marknadsexperiment.

Socialdemokraterna beskrev inte den verklighet många ser. Väljarna fick inte bekräftelse på sina iakttagelser och då fyller populistiska krafter tomrummet.

Men det behövs ett nationellt kraftfullt helhetsgrepp för att få svensk sjukvård på rätt köl igen, menar Dan Andersson som talar om ”korrupta system” och ett ”uppbrott från samhällskontraktet”.

– Trots svenska folkets stora förtroende för allmänt finansierad vård faller den nu sönder framför våra ögon: Den mest sjuke behandlas inte längre först och det finns inte resurser för alla som behöver. Den privatiserade vården dränerar stora delar av Sverige på resurser. Sverige saknar en plan för vården, förklarar Dan Andersson.

Socialdemokraterna drev förvisso välfärdsfrågan som en av tre prioriteringar i valet. Men fokus var till stor del på vinstfrågan, med ett förbud mot vinstuttag i skolan som vallöfte.

Men viktigare än själva vinstuttaget, är enligt Dan Andersson de drivkrafter som sätts i rörelse och hur dessa förvränger ett allmänt vårdsystem.

– Det är inte vinsterna, utan de stora förlusterna vi ska prata om, säger Dan Andersson.

Trots svenska folkets stora förtroende för allmänt finansierad vård faller den nu sönder framför våra ögon.

Dan Andersson

Förluster i människovärde, solidaritet och kostnadseffektivitet. Att vi får ett system där inte vårdbehoven styr utan vårdbolagens behov, som överbehandlar lönsamma patienter och underbehandlar andra, som skapar efterfrågan av privata vårdförsäkringar och som undergräver förutsättningarna att klara utbildning och personalförsörjning.

Privat vård leder bort resurser från de mest sjuka, drar bort resurser från övriga riket och gynnar storstäder som driver upp kostnader, enligt Dan Andersson.

–  Den stora underbehandlingen är av folk i inlandet och bortom universitetsorterna. Det är mycket land mot stad, där Stockholm tar resurserna.

– Vi ser också protester genom sjukvårdspartier och att valdeltagandet går ned. Man vet inte vad man ska rösta på.

Dan Andersson är också starkt kritiskt till organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som han menar driver offentliga pengar till privat verksamhet och ökar fragmentiseringen av vårdsystemet.

– De som ska skydda mina skattepengar gör det inte. Tänk om Svenskt Näringsliv skulle ge utländska konkurrenter fördel gentemot Volvo och Ericsson.

För den S-ledda regeringen var pandemin naturligt huvudfokus. Lena Hallengren (S) lyfte kort före valet också jämlikhetsaspekten med förslagen om lagstiftning för att stoppa gräddfilerna av vården. Att separera försäkringspatienter och den allmänna sjukvården är centralt, enligt Dan Andersson.

Här finns en tydlig tråd att fortsätta spinna på för S i opposition. Socialdemokraterna behöver beskriva den vårdverklighet människor möter.

Vårdapparaten må vara en koloss och marknadskrafterna svåra att tygla. Men ideologiskt är vårdfrågan glasklar. 

– Det är inte en retoriskt svår fråga. Det behövs inte så mycket teknisk kunskap för att förstå vårdetiken, säger Dan Andersson.

Vårdfrågan är ”jättesocialdemokratisk”, enligt Andersson.

– Det är mer planering än marknad. Det är mer etik än pengar.  Det är det som är socialdemokrati för mig.

Svenska folket är konstant motståndare till vinster i välfärden för att de har förstått att de ger fel drivkrafter, förklarar Andersson.

Han lyfter lite på sin tröja, som för att blotta bröstet, och fortsätter.

– Vad är Sverige? Att när vi är nakna och sårbara så är det inte pengarna som avgör.