Vi behöver vända 20 års högervind hos de unga

Arbetsgruppen En ung generation med framtidstro: Klas-Herman Lundgren, Anton Hammar, Amalia Rud Pedersen och Josefine Halleday.

I den senaste valrörelsen var det många som förutsatte att unga var en homogen progressiv generation inspirerade av Greta Thunberg. Så var det inte.

I det senaste valet misslyckades vårt parti att nå fram till de unga väljarna som del av en långsiktig trend. Om vi inte klarar av att bryta denna utveckling av att landets unga röstar mer höger för varje ny generation har vi fler dystra valvakor att se fram emot. För att möta detta har partiet tillsatt den arbetsgrupp som vi bildar med namnet ”En ung generation med framtidstro”. Vi har som uppdrag att forma en ny samhällsanalys och sedan föreslå ny politik för att vårt parti ska återfå ett större förtroende hos unga.

Vår grupp har precis påbörjat vårt arbete som vi nu kommer genomföra tillsammans med arbetarekommuner, forskare, fritidsledare, SSU, S-studenter, fackförbund och många andra. Så tveka inte att kontakta oss om du har förslag på platser eller verksamheter som vi verkligen borde besöka, eller om du vill dela med dig av era lokala erfarenheter och exempel.

Vi har inledningsvis i vårt arbete konstaterat att sedan 2006 har Sverige haft en högermajoritet i riksdagen där en allt större del av högerns stöd kommer från landets första- och andragångsväljare.

Från ett obefintligt stöd hos unga för Sverigedemokraterna år 2002 har det ökat till hela 22 procent i det senaste valet. Samtidigt har stödet för oss socialdemokrater fallit från 30 procent till 20 procent. Detta är en bred och långsiktig samhällstrend som inte kan förklaras av enskilda reformer eller valrörelser.

Vi behöver förstå vilka de kritiska frågorna är för vår generations unga, hur de ser på samhällsbygget och på politikens roll i samhället.

Därför gör vi nu en djup samhällsanalys av vad som ligger bakom den utveckling vi ser. Vi kan inte förutsätta att unga har samma syn på politiken, samhället och framtiden som tidigare generationer. Vi behöver förstå vilka de kritiska frågorna är för vår generations unga, hur de ser på samhällsbygget och på politikens roll i samhället. Först efter att vi har uppdaterat vår samhällsanalys kan vi forma socialdemokratiska lösningar som kan skapa framtidstro hos unga.

För oss är det redan tydligt att vi och många andra missbedömde den unga generationen den senaste valrörelsen. För många förutsatte att unga var en homogen progressiv generation inspirerade av Greta Thunberg. Så var det inte. Trots att klimatfrågan var viktig för många unga var det inte det parti man ansåg hade bäst lösningar för att möta klimatkrisen man röstade på. Andelen som identifierar sig med tydliga progressiva värderingar som feminism och antirasism minskar också, samtidigt som man ändå har positiva attityder till multikulturalism och erkänner klimathotet. Unga som grupp är alltså långt mer heterogen och mångbottnad än vad många analytiker och valstrateger antagit.

Vi behöver inse att unga i dag möter en mycket osäker framtid. Med ett krig i vårt närområde, en klimatkris, sprängningar och skjutningar i bostadsområden och tuffa ekonomiska tider. Denna oro har högern och Sverigedemokraterna effektivt profiterat på. Genom att lova snabba lösningar och vidlyftiga löften. Genom att peka på hur deras politik gör att man blir en vinnare och får ett bra liv.

Vi måste därför klara av att möta en utveckling där alltfler unga killar kan identifiera sig med Sverigedemokraterna och där våra budskap och tilltal inte alltid når fram.

Detta har särskilt nått fram till unga killar som är en grupp som röstade långt mer till höger än unga tjejer. Vi måste därför klara av att möta en utveckling där alltfler unga killar kan identifiera sig med Sverigedemokraterna och där våra budskap och tilltal inte alltid når fram. Något som knyter an till en utveckling där alltfler killar hamnar efter i skolan, får svårt att få jobb och inte längre känner framtidstro. Vi måste hitta nya sätt att formulera och nå ut med progressiv politik som även de kan känna tilltro till.

Vi måste också inse att vi möter en ung generation uppväxt utan relation till Sverigedemokraternas järnrörsskandaler och utan en tydlig syn på vad ett socialdemokratiskt samhälle är. Där synen på politik och engagemang skiljer sig åt mot tidigare generationers. Där man har lägre förtroende för politiker och där man möts på nya sätt. Där familjen, den egna framtiden och den individuella framgången värdesätts allt högre.

Detta kan inte mötas endast med smala sakreformer i en valrörelse. Det kommer aldrig vara tillräckligt för att fånga förtroendet hos kommande unga generationer.

Det är först om vi formar en politik som på riktigt kan skapa framtidstro och trygghet för unga som vi kan få deras förtroende.

Det är först om vi formar en politik som på riktigt kan skapa framtidstro och trygghet för unga som vi kan få deras förtroende. Med denna inriktning ser vi nu fram emot vårt fortsätta arbete fram till kongressen.

Vi behöver vända den 20-åriga högerkonservativa trend vi sett hos unga. En ny riktning behövs inför 30-talet som gör att kommande generationer kan känna tilltro till socialdemokratisk politik.

Amalia Rud Pedersen

ordförande

Anton Hammar

ledamot

Josefine Helleday

ledamot

Klas-Herman Lundgren

sekreterare