Vi behöver trygghet i omställningen

EU är på väg att få en kraftfull politik mot klimatförändringar på plats. Det innebär nya förutsättningar för den nationella politiken och ställer högra krav på att skapa trygghet för människor när stora förändringar sker, säger Magnus Nilsson, miljökonsult och S-aktiv. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Ett av Sveriges prioriterade områden som ordförandeland i EU är grön omställning och energiomställning. Samtidigt är spelplanen för vilken klimatpolitik som Sverige kan och bör föra på väg att helt ritas om. Det säger Magnus Nilsson, miljökonsult och S-aktiv.
– Det är jätteviktigt att politikerna tar till sig de förändringar som är på gång och är beredda att omvärdera vad klimatpolitik handlar om.