”Vi behöver tänka om kring den ekonomiska politiken”

Lisa Nåbo, SSUs ordförande, menar att nytänk behövs för den ekonomiska politiken, inte minst med tanke på jämställdheten. Foto: Maria Persson/AiP

På 8 mars, Internationella kvinnodagen, ställer AiP frågan till en rad kvinnor inom socialdemokratin om vilken den viktigaste jämställdhetsfrågan är just nu och hur Socialdemokraterna bör agera.