”Vi behöver jobba med friska arbetsplatser”

Bra villkor för de anställda, bra arbetsmiljö och låga sjuktal ger friskare arbetsplatser. Foto: Paul Björkman/Sahlgrenska universitetssjukhuset

Den ekonomiska situationen, kompetensförsörjningen och ett behov att fortsätta att modernisera arbetssätt och organisation. Det är de tre utmaningar framåt som Anders Henriksson (S), Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, andre vice ordförande, pekar ut.