Vi behöver en ny brottsofferlag

Hur ska man orka begära ersättning av gärningspersonen när man är livrädd för vederbörande?

I den kriminalpolitiska debatten osynliggörs de brottsdrabbade i hög grad. Sverige behöver en ny brottsofferlag som hjälper de som drabbas av brott.