Vi behöver bryta mönster för att utrota segregationen

Att satsa betydligt mer resurser på sociala initiativ, som idrotts- och kulturverksamhet, kan hjälpa till att bryta den onda cirklen av exkludering och bristande möjligheter. Grøtt Vegard Wivestad/NBT/TT

Det krävs radikala åtgärder för att bekämpa segregation, exkludering och gängvåld på alla nivåer. Juan Fonseca ger sju konkreta exempel på åtgärder.