”Vi är öppna för blocköverskridande lösningar.”

I kommunerna har de blocköverskridande koalitionerna ofta fungerat väl. Det kan bero på att kommunpolitik handlar om att hantera ett antal konkreta åtaganden, där en god del av regelverket är utifrån givet och inte mycket att gräla om.

Oppositionen går ut hårt mot välfärdsutredningen som överlämnades igår. Men civilministern är mer pragmatisk och tycker att nu är det dags för blockpolitiken, som blockerat välfärden under lång tid, att försvinna.

Debatten går hög om välfärdsutredningen som regeringen tog emot igår av utredaren Ilmar Reepalu. Men civilminister Ardalan Shekarabi (S) manar till lugn.

– Vi är öppna för att hitta blocköverskridande lösningar som kan hålla över lång tid, men då måste båda sidor vara beredda att ge och ta, säger Ardalan Shekarabi.

Det verkar vara långt ifrån vad Jan Björklund (L) är beredd till som under gårdagen kallade Reepalus förslag för de mest socialistiska sedan löntagarfonderna och tyckte att dess rätta plats var i papperskorgen. Annie Lööf (C) mötte Shekarabi i en debatt i Aktuellt igår kväll och hon menade bland annat att regeringen inte tar ansvar för dem som arbetar i välfärden.

Ardalan Shekarabi civilminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Men vi vill att regelverket ska stimulera kvaliteten och också se till att resurserna används för att förbättra villkoren för alla dem som arbetar i välfärden, säger civilministern.

Men han förstår varifrån debatten kommer. Regeringen vill att en större del av överskotten i välfärden återinvesteras för personalens skull. Det ska gå till att höja löner och förbättra villkor.

– Det innebär så klart att det blir mindre över till ägarna. Det här handlar om stora ekonomiska intressen som nu reagerar och det ska man ha respekt för. Men det fråntar inte oss ansvaret att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt, säger Ardalan Shekarabi.

Han vill hitta pragmatiska lösningar och menar att om man ska nå överenskommelser måste man erkänna att det finns problem med att det inte går att säkerställa att skattemedel används till det de är avsedda för.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Nu finns det konkreta förslag med välfärdsutredningen. Om man dissar alla de förslagen, kom med bättre då.”[/blockquote]

– Nu finns det konkreta förslag med välfärdsutredningen. Om man dissar alla de förslagen, kom med bättre då. Den blockpolitik som blockerat frågan så länge måste bort.

En stor majoritet av svenska folket, 80 procent av väljarna, är negativa till vinster i välfärden, visade en Sifoundersökning i slutet av förra året.

Hur kommer man vidare?

– Vi ska jobba med förslagen; vi är öppna för konstruktiva lösningar över blockgränsen och vi håller i frågan. Det här är viktigt för väljarkåren och för välfärden. Inte minst för alla sjuksköterskor och lärare och alla andra som jobbar inom välfärden. De måste få bättre förutsättningar; högre lön, bra villkor, bättre bemanning. Då måste en större del av pengarna användas till detta, avslutar Ardalan Shekarabi.

Regeringens målsättning är att en proposition läggs innan valet.

Några av utredningens förslag:
  • Mer personcentrerad välfärd där man till exempel vid konkurrensutsättning ser mer till den enskilda individen.
  • En tillitsbaserad styrning där ”proffs tillåts vara proffs”.
  • Huvudmännen ska stärkas där man till exempel följer upp huvudmännens uppföljning av privata utförare.
  • Förbättrad tillsyn med bättre förutsättningar för kompletta register hos Inspektionen för vård och omsorg.
  • Bättre informationsutbyte mellan myndigheter.
  • Idéburna aktörers roll måste förtydligas och lyftas fram.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara