Vi är alla delägare i den jord vi lever på

Cyrene Waern, ombudsman vid LOs internationella enhet, skriver om att ”Nån annan-ismen” måste få ett slut. Hon menar att vi är alla delägare i den jord vi lever av och på, men för att kunna få en mer solidarisk värld behövs en stark fackföreningsrörelse och aktiv biståndspolitik.