Vi är alla beroende av koldioxidutsläppen

Svenskarnas klimatpåverkan från konsumtion är i snitt åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Åtta gånger vad som krävs för… Läs mera »