Veronica Palm: Vi måste återta den demokratiska kontrollen

Få saker skapar så direkt grogrund för antidemokrati som när det gemensamma drar sig tillbaka. När delar av landet lämnas utan offentlig service riskerar vi de värderingar om gemenskap och solidaritet som bygger ett samhälle starkt. För att se värdet av det gemensamma måste det finnas i ens vardag, inte bara vara fina ord eller till för andra.

Det finns säkert rationella och kanske medicinska skäl för att regionen lägger ner vårdcentralen i Torvalla och låter grannbyn ta områdesansvar för patienterna. Men signalen det sänder är att samhället vänder Torvalla ryggen. Politikerna sviker och politikerförakt gynnar bara odemokratiska krafter.

På samma sätt fördjupas utanförskapet i landets icke-utsatta isolerade områden när skolan inte håller måttet. Friskolor och fritt skolval ger förutseende föräldrar möjlighet att vända det gemensamma ryggen. I Djursholm betyder det inte att barnen hamnar hos klåpare eller riskkapitalbolag. Där finns etablerade trygga privata alternativ som bara genom sin existens motverkar värderingar om jämlikhet och förstärker bilden av att vissa barn är värda mer än andra.

”Ett bibliotek gör en by rikare. Husby förlorar nu den rikedomen på lördagar när många människor är lediga och har tid att förkovra sig eller delta i programverksamhet.”

Biblioteket i Husby tvingas stänga på lördagar. Just det biblioteket kan få människor med rötter i andra delar av världen att känna sig välkomna i Sverige genom att erbjuda böcker på deras modersmål. Samtidigt som det ger förutsättningar att ta plats i sitt nya hemland genom det svenska språket och litteraturen.

Ett bibliotek är en utmärkt plats för kulturutbyten och etablering i sångsamlingar eller sagoläsning till exempel. Ett bibliotek gör en by rikare. Husby förlorar nu den rikedomen på lördagar när många människor är lediga och har tid att förkovra sig eller delta i programverksamhet.

Att biblioteket i Husby stänger på lördagar minskar också vuxenvärldens närvaro. När ungdomar är lediga och kan drälla runt, som ungdomar gör, finns än färre vuxna förebilder och än färre avgiftsfria kreativa aktiviteter. Det gemensamma säger till ungdomarna att ni får hitta på annat på lördagar, och de gör det. Ungdomar hittar alltid på saker. Det offentliga dyker då upp i form av väktare och polis i stället.

Att återta demokratisk kontroll är centralt för att bygga ett Sverige som håller ihop. Med samma verktyg kan vi mota tillbaka Sverigedemokraterna och andra fascistiska tendenser, stärka jämlikheten i praktik och idé och dessutom ge unga i utsatta förorter alternativ till bus och brott.

Praktisk socialdemokratisk politik är ett mycket smartare sätt att få bort Sverigedemokraterna än att närma sig deras retorik och förslag. Mycket smartare sätt att bryta utanförskapet i Djursholm än bombastisk klassretorik. Och mycket smartare sätt att ge ungarna i Husby framtidshopp än vad fler poliser och väktare är.

”Hela landet ska leva” är inte någon välment men lätt nedlåtande ”värna glesbygden” eller ”rädda förorten”. Det handlar i grund och botten om att värna demokratin som styrelseskick. Det offentliga måste finnas närvarande i hela landet, både för att säkerställa jämlika förutsättningar och för att sända signalen om att alla människor som lever i det här landet är lika mycket värda och har samma rätt. Ingen ska tillåtas skjuta ut sig från samhället och ingen ska lämnas efter.

Veronica Palm är debattör, författare, föreläsare och tidigare riksdagsledamot