Veronica Palm: Rätt av S att angripa segregationen

I början av veckan presenterade partiet en bred satsning för att bryta segregationen med fokus på våldets orsaker och jämlikhet.

Hjalmar Branting sa en gång att partiets mål är att ge människor möjligheten att sträva efter sina bästa stämningars längtan. Sug på orden. Nog kan det väl sammanfatta skälet till vårt engagemang. Att ge människor större möjligheter att förverkliga sina drömmar, kanske till och med nå längre än de vågade drömma om.

Vår nuvarande partiordförande vill snabba på processen. Hon är fast besluten att vända på varje sten och välta undan de som ligger i vägen för människors frihet att bygga ett gott liv. För oss som har en positiv frihetssyn, alltså frihet till snarare än frihet från, börjar det ljusna. Så klart ska kriminella lagföras och gängen knäckas. För det krävs en hård politik. Staten ska vara hård mot de hårda. Så, nu var det självklara sagt, så ingen behöver tvivla.

Men som varje socialdemokrat vet jag att det är att hantera effekten av något betydligt djupare. Det har varit väl mycket fokus på de kriminella och allt för lite på de barn, kvinnor och män som varje dag lever sina liv i den ofrihet som segregation, våld och fattigdom skapar.

I början av veckan presenterade partiet en bred satsning för att bryta segregationen med fokus på våldets orsaker och jämlikhet. Krafttag mot boendesegregationen, ökade resurser till idrotten, likvärdighetsinvesteringar för en jämlik skola, fler barn i förskolan och så vidare.

Det vi brottas med i dag är år av ökad ojämlikhet och fördjupad segregation.

Jo, nog fanns det en del saker jag undrade över. Till exempel varför inte alla barn får samma rätt till att automatiskt skrivas in på förskola, utan bara de med föräldrar som bott i Sverige en kortare tid. Och jag är osäker på om ännu högre krav för att få försörjningsstöd är rätt väg att gå. Risken är att människor helt faller ur systemen. Dessutom är det verkligen inte enkelt att försöka få del av försörjningsstöd i dag.

Sedan har jag en käpphäst som jag inte kan undvika. Det är nämligen inte antalet människor som kommer till landet som är problemet, utan bristen på integration. Det vi brottas med i dag är år av ökad ojämlikhet och fördjupad segregation. Men också EBO, som försvårat asylprocesser och därmed integrationen. En arbetskraftsinvandring som lett till utnyttjande av människor och försämringar på svensk arbetsmarknad. En begränsad anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd som minskat incitamenten för etablering. För att nämna några.

En del av dessa hinder för integration, EBO och anhöriginvandring, tas upp i satsningen som kom i veckan, andra inte.

Summa summarum är det en bra reformagenda. Den vänder på nya stenar i strävan att ge människor bättre förutsättningar och ökad frihet. Jag önskar att vi i nästa steg orkar se nyktert också på den del av integrationen som handlar om invandringen. Det skulle ta oss än längre i vår kamp för ett bättre Sverige och målet att ge människor möjligheten att sträva efter sina bästa stämningars längtan.

Veronica Palm är debattör, författare, föreläsare och tidigare riksdagsledamot.