Veronica Palm: Glöm inte att politik också är roligt

Statens budgettid infaller precis när sommaren börjar ta slut och en lång mörk höst ligger framför oss. Det är en rolig tid för den som gillar politik. Våra företrädare presenterar satsning på satsning, reformer för att ta Sverige framåt och för att möta de utmaningar människor brottas med. Det är konkreta förslag i siffror och beräkningar. Men det är också mer än så.

reformerna ger en bild av åt vilket håll regeringen vill föra landet

En statsbudget är också ett uttryck för visioner. Den stakar ut en riktning. De konkreta reformerna ger en bild av åt vilket håll regeringen vill föra landet. Att ta bort straffbeskattningen för den som har sjuk- och aktivitetsersättningen visar exempelvis att regeringen inte vill att det ska finnas någon skatteklyfta mellan de som arbetar och de som av olika skäl inte kan arbeta. Det är viktigt även om inte alla de som drabbas finns med i det här steget.

Det kommer en hel del bra förslag i budgeten, men jag möter också en hel del socialdemokrater som säger att det inte är tillräckligt. De har rätt. En enskild statsbudget kommer aldrig kunna lösa alla problem eller utplåna alla orättvisor. Men för att göra det krävs en riktning och steg på vägen. Så nog är det bra med viss gräsrots-
kritik för att hålla uppe trycket på att öka takten i omställningen. Samtidigt måste vi vara stolta över de steg som tas och den riktning som pekas ut.

Socialdemokratin är vänster … det kräver kompromisser

Ibland får jag frågan om det finns krav i rörelsen om att politiken ska bli mer vänster. Det är en konstig fråga. Socialdemokratin är vänster, den starkaste kraften för en progressiv förändring av samhället. Och att vara det kräver kompromisser. Det innebär att man inte kan hoppa av vid minsta motgång för att i stället ägna sig åt att vifta med en snygg reservation. Jag brukar svara att det som behövs snarare är mer socialdemokrati och för det krävs att det socialdemokratiska partiet får ökat förtroende av väljarna.

Partikongressen i november ger sådana möjligheter. Till skillnad från en statsbudget som visar riktning genom att föreslå finansierade förändringar för nästkommande år kan en kongress ta ett större grepp med långsiktiga reformer och prioriteringar för nästa mandatperiod. Och det saknas inte uppgifter. Pandemin blottade brister i omsorgen av våra äldre. Arbetsmarknaden är nerlusad av otrygga anställningar. Klimatkrisen skenar okontrollerat. Hat och rasism får fäste i folkhemmet. Och välfärden är underfinansierad. För att bara nämna några utmaningar som socialdemokratin har att hantera.

på en partikongress kan man prioritera sin egen politik

Allt kan inte göras på en gång och det kommer att krävas samarbete och kompromisser även i framtiden. Men på en partikongress kan man prioritera sin egen politik och vässa sina egna reformer och visioner. Det är viktigt för att visa väljarna vad socialdemokrati är, mer än att bara kunna styra landet. Men det är också viktigt för det egna självförtroendet. Jag ser fram emot att kloka ombud från hela landet samlas och lockar fram det bästa av socialdemokratin. En stark politik med en tydlig riktning som stärker organisationen och får den att räta på ryggen.

Politik är viktigt, ansvarsfyllt och svårt, men också roligt. Låt oss inte glömma det när en komplicerad budgetprocess tar fart. Det är roligt. Budgettider är roligt, men kongress är ännu roligare. Och kongressen rustar organisationen till det roligaste: Vinna val. Så ha nu riktigt roligt det närmaste året.

Veronica Palm är debattör, författare, föreläsare och tidigare riksdagsledamot