Veronica Palm: Bred jämlikhetspolitik bryter segregationen

Att bryta segregationen – och kriminaliteten – handlar i grunden om att minska trångboddheten, se till att fler får schysta jobb och att ge alla elever en bra skolgång, skriver Veronica Palm.

”Vi ska bryta segregationen för att tränga tillbaka kriminaliteten.” Med de orden inleder Magdalena Andersson nära nog varje tal. Vid sidan av att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och skapa fler jobb genom snabb klimatomställning är att bryta segregationen tydligt prioriterat.

Jag rätar på ryggen. Det är hög tid att åter visa att socialdemokratisk politik är den hållbara lösningen på den segregation som undergräver sammanhållning och föder kriminalitet.

Så låt oss gödsla med det vi vet leder till integration – Jämlikhet.

Så låt oss gödsla med det vi vet leder till integration: jämlikhet. Visst kan det kännas stort och ibland till och med övermäktigt. Men det är ingen raketforskning. Jämlikhetssträvan är klassisk socialdemokratisk politik. Det enda som krävs är mod. Mod och en och annan skattekrona.

När jag träffar närpolisen i eftersatta områden är deras krav på politiken glasklart: Prioritera skolan. Var enda unge ska få den bästa utbildningen. Ingen förälder ska behöva tvivla på om de valt rätt skola eller om deras barn får det stöd som krävs för att de ska nå sin fulla potential. Skolans kompensatoriska uppdrag måste stärkas.

En bra och likvärdig skola är nyckeln till framgång både för varje enskilt barn och för landet som helhet. Det är djupt orättfärdigt, men också ett slöseri, att lämna några barn efter bara för att de råkar bo i vissa områden eller ha en viss typ av föräldrar. 

Barn kan inte få en lugn plats för läxor och kan inte ta med kompisar hem

Trångboddheten i våra eftersatta områden är slående och möjligheten att välja sitt boende är starkt begränsade. Människor tvingas avstå från att flytta för att ta ett nytt jobb, flytta hemifrån eller skilja sig. Barn kan inte få en lugn plats för läxor och kan inte ta med kompisar hem. Bostadsbristen hämmar både individers och samhällets utveckling. Bostadsbyggandet måste öka och kostnaderna pressas tillbaka. En bostad är en social rättighet, inte som vilken annan vara som helst på en marknad. 

Rätten till jobb och egen försörjning är helt avgörande för att frigöra en vuxen människa. En arbetsmarknad som är fullkomligt nedlusad av otrygga anställningar med låg lön drabbar främst de som har sämst etablering. Kanske för att de inte har svenska som modersmål, för att de har en bristfällig utbildning eller bara för att de aldrig fått in en fot. Både bättre vägar in till arbete och bättre villkor på jobbet är en förutsättning för att bryta segregationen. Och fler jobb så klart – att utrota arbetslösheten.

Visst behövs det också hårda tag. Brottslingar ska lagföras. Synliga poliser, kameror och snabbare rättsprocesser krävs för att störa ut och sätta dit kriminella. Men, som partiordföranden säger, fokus måste ligga på att utrota grogrunden: ”Bryta segregationen för att tränga tillbaka kriminaliteten.” Genom en bättre skola, fler bostäder och tryggare jobb så ökar jämlikheten. Så kan vi bygga trygghet för alla oss som bor i Sverige.

Veronica Palm