Vem styr egentligen vården?

Foto: Ian Taylor

New public management har fått svensk hälso- och sjukvård att anamma uttryck och arbetssätt hämtade från tillverkningsindustrin.
Konsekvenserna av detta har varit mycket negativa för vården.