Vem bestämmer om du är kompetent?

Känner du las?

Socialdemokraterna går till val på att stoppa allmän visstid utan skäl och på att stoppa hyvling.

– Vi vill lägga till de förändringarna i las, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S).

Ylva Johansson hoppas att las (lagen om anställningsskydd) blir en valfråga. Hon ser stora risker med de förändringar såväl borgerliga partier som SD aviserat, framför allt att luckra upp turordningsreglerna.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S). Foto: Robin Velander.

– De vill införa ett godtycke som kan bli väldigt allvarligt för alla anställda. Att riva upp turordningsreglerna öppnar för godtycke där det är arbetsgivaren ensam som ska besluta vem som är kompetent nog att få stanna vid uppsägningar. Det är viktig att det fortsätter vara en förhandlingsfråga.

Regeringen vill förutom att behålla nuvarande turordningsregler också sätta stopp för allmän visstid utom där det finns särskilda skäl och vill sätta stopp för hyvling, det vill säga där arbetsgivaren ensidigt kan minska arbetstiden. Dessa förändringar vill regeringen skriva in i las.

Ibland kan det i debatten låta som att turordningsreglerna utgör ett rigid system på arbetsmarknaden. Sist in, först ut, oavsett kompetens. Men faktum är att las öppnar upp för mycket flexibilitet. Men utan las har facket ingen makt att bedriva förhandling, att sätta hårt mot hårt och kräva kompensation.

– Det är lagstiftningen, las, som gör att det blir en förhandling vid uppsägningar. Det skapar en flexibilitet just för att det är parterna som ska komma överens, det är de som drivit fram omställningsorganisationerna.

I en förhandling försöker man komma fram till vilka som har rätt kompetens och ska stanna när man måste minska personalstyrkan. Det viktiga är vem som bestämmer vem som har den kompetensen.

– Om det är arbetsgivaren som gör det ensidigt, uppstår ett godtycke och det är svårt för den enskilde att hävda sin rätt, säger Ylva Johansson.

– Det gör mig upprörd när borgerliga politiker tycker att las är omodern och att arbetsgivaren borde få bestämma mer själv. Det finns inget omodernt i att parterna själva kommer överens och gemensamt gör upp om flexibla lösningar på arbetsplatsen. Godtycke däremot ger ökad otrygghet.