Vatten – avgörande för framtidens mattillgång

I höst anordnar FN ett toppmöte om världens livsmedelssystem. Experter understryker att en bättre förvaltning av de bristande vattenresurserna är avgörande för den framtida tillgången på mat.

Världens vattenresurser är hårt ansatta – genom överanvändning, föroreningar och fler torkor. Experter betonar att vattenfrågan har en avgörande roll… Läs mera »