”Vårt mål är att stärka gemenskapen i Rinkeby”

Carl Hamilton, ordförande i Rinkeby Folkets Hus, och verksamhetschef Fardosa Omar. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det är inte bara Stockholms samtliga nämnder och bolag som är en del av Fokus Järva, det lokala civilsamhället är en viktig pusselbit. Där är Rinkeby Folkets Hus en av de största aktörerna.
– Ett övergripande mål för oss är att stärka gemenskapen i Rinkeby, säger styrelseordförande Carl Hamilton.