Värnplikten är tillbaka!

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Värnplikten är tillbaka! De första nya värnpliktiga är nu i gång med sin utbildning. När de är färdiga ska vara de vara redo att kallas in vid krig eller kris i Sverige. Men varför kom värnplikten tillbaka?

Nu har de första kullarna med nya värnpliktiga kallats in till regementen runt om i Sverige. Värnplikten spelar en viktig roll för det svenska samhället. Inte minst vid olika typer av kriser.

– Värnplikten ger fler människor i Sverige på olika sätt vara förberedda på hur man hanterar kriser. Både ur ett militärt och ett civilt perspektiv, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Värnplikten lades vilande av alliansen 2010. Regeringen Reinfeldt ville reformera försvaret men också totalförsvarsplikten. Den skulle finnas kvar i grunden, men utan särskilt beslut av regeringen så skulle försvaret bygga på frivillighet. Tekniskt sett avskaffades värnplikten.

I riksdagen beslutades detta med väldigt små marginaler, röstsiffrorna var 153 för och 150 emot. Men detta beslut innebar problem för Försvarsmakten, som menade att det fanns betydande utmaningar och osäkerheter avseende möjligheterna att fullt ut bemanna krigsförbanden med anställd personal. Peter Hultqvist är kritisk till att värnplikten togs bort.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det var ett beslut som byggde på en rad felbedömningar, dåliga underlag och en övertro på förmågan att lösa Försvarsmaktens personalförsörjning med professionell personal.”[/blockquote]

– Det var ett beslut som byggde på en rad felbedömningar, dåliga underlag och en övertro på förmågan att lösa Försvarsmaktens personalförsörjning med professionell personal. Vi kommer att behålla professionell personal men vi kommer också ha ett starkt inslag av värnplikt. De här två bitarna är lika viktiga, säger Peter Hultqvist och fortsätter:

– Vi klarade inte långsiktigt Försvarsmaktens personalförsörjning med enbart den personal som var fast- eller deltidsanställd. Vi måste ha en värnplikt för att ha fulla och övade förband som kan efterfrågas när en krissituation uppstår.

Peter Hultqvist tog över som försvarsminister efter valet 2014. Den nya S-ledda regeringen påbörjade då en utredning som skulle lösa Försvarsmaktens personalförsörjning.

2017 kom lösningen som också röstades igenom av en blocköverskridande majoritet i riksdagen: värnplikten skulle återinföras. Det jublades i plenisalen när beslutades klubbades. I Svenska Dagbladet sa en företrädare för alliansen att ”värnplikten aldrig skulle ha avskaffats”.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Värnplikten är en del i en mängd aktiviteter som genomförs för att skapa ett robustare och mer hållbart samhälle.”[/blockquote]

– Genom värnplikten så kommer fler också att få möjlighet att få lära känna Försvarsmakten. Det kan innebära möjligheten att rekrytera till yrken inom Försvarsmakten men det kan också innebära avsevärda förstärkningar för frivilligorganisationer. Värnplikten är en del i en mängd aktiviteter som genomförs för att skapa ett robustare och mer hållbart samhälle. Min uppfattning är att det finns en bra beredskap bland svenska folket för att delta i den typen av arbete och det finns ett folkligt stöd. På det här sättet får vi också ett långsiktigt folkligt stöd för försvarsmakten och dess verksamhet.