Varför var gamla skattesystemet fel?

Genomförandet av 1990 års underfinansierade skattereform följdes av en ekonomisk kris i Sverige. Hade det inte varit bättre om det gamla skattesystemet varit kvar?