Varför hatar SD Sverige?

Pressbilder för Tankesmedjan Tiden.

Sverigedemokraterna påstår sig vara ”Sverigevänner”. Men att älska Sverige handlar inte om radikalkonservativa fantasier om en obligatorisk enhetlig nationell kulturell identitet. Det handlar om att skapa bättre villkor i vardagen och förutsättningar för alla som bor i Sverige att kunna förverkliga sina små mål och stora drömmar i livet.
Sverige är till för folket, det är inte folket som är till för Sverige. Därför är det relevant att fråga varför Sverigedemokraterna vill förstöra mycket av det som är dagens Sverige:
1. SD vill se vinster i välfärden och stora utförsäljningar eller privatiseringar. Därmed säljer de ut några av våra viktigaste nationella resurser från folket till kapitalet. Genom att driva en ohållbar och oseriös ekonomisk politik med stora skattesänkningar urholkas välfärden och rättvisan ytterligare. Då älskar man inte Sverige, utan kapitalintresset och höginkomsttagarna.
SD vill förstöra den svenska modellen
2. SD vill förstöra den svenska modellen. Sverigedemokraterna har på punkt efter punkt anpassat sin arbetsmarknadspolitik till Moderaternas, och vill till exempel försvaga fackföreningarna. Då älskar man inte Sverige, utan motverkar svenska löntagares intressen av schysta villkor.
3. SD vill dra isär Sverige och öka arbetslösheten. Sverigedemokraterna vill slopa integrationsinsatser och utbildningsmöjligheter som gör att fler kan få jobb. Därför skulle Sverigedemokraternas politik bidra till kraftigt ökad arbetslöshet och segregation. Då älskar man inte Sverige, utan är arbetsgivarintressets lakejer.
Sverige är ett av världens mest egalitära och progressiva länder.
4. SD ifrågasätter centrala delar av den svenska värdegemenskapen. Sverige är ett av världens mest egalitära och progressiva länder. Viljan att skapa ett bättre samhälle än gårdagens är stark hos många. Jäm ställdhet mellan kvinnor och män, att vilja minska klassklyftorna i samhället och att bekämpa rasism har blivit viktiga värderingar hos många svenskar. Men SD drar i motsatt riktning. I rapporten ”Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten” går Anna-Lena Lodenius exempelvis igenom hur Sverigedemokraternas politik präglas av patriarkala och ojämställda synsätt. Då älskar man inte Sverige, utan sina egna konservativa värderingar.
5. Svensk kultur handlar i dag om långt mycket mer än tavlor på kungar. Kultur kan vara både vackert och provokativt, intressant och relevant, utmanande och igenkännande, folkligt och tillgängligt. Kultur skapas hela tiden, och tar sig miljontals olika uttryck. Från Norén till Mello. Det är inte SDs roll att definiera vad som är bra respektive dålig kultur. Ändå vill de förstöra mycket av detta. Då älskar man inte Sverige. Då hatar man svensk kultur i dag.
6. SD vill försvaga svensk demokrati. Med alla våra brister är vår 100-åriga demokrati ändå något som de flesta svenskar är stolta över. SD vill kapa presstödet och minska respektive styra public service, samtidigt som stödet till folkbildningen ska strypas och föreningslivet undergrävas. Då älskar man inte Sverige. Då vill man auktoritärt styra över andra.
Socialdemokrater, fackliga, andra folkrörelser och andra progressiva partier har bidragit mer till de delar av det svenska samhället som lyfter människor – inte trycker ned dem – än SD och de andra högerpartierna tillsammans. Nu är det dags att ta tillbaka flaggan och bilden av Sverige. Dagens Sverige är långt ifrån perfekt, men ändå något som det går att vara ganska stolt över. Stolt, men inte nöjd.