Varför är partiet så tysta mot regeringens angiverisamhälle?

S i Järfälla vänder sig kraftigt emot att personalen inom Socialtjänsten, skolan och omsorgen ska tvingas ange dem som saknar eller misstänks sakna rätt att vistas i landet och undrar varför höga S-företrädare är så tysta.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att ta fram förslag om att offentligt anställda ska vara skyldiga att anmäla personer som inte har lagliga rätt att vistats i landet. Det här är något som redan möts av stort motstånd från flera partier, fackliga organisationer samt några kommuner och regioner. Vårt parti har inte tagit tillräckligt starkt avstånd.

Socialdemokraterna i Järfälla vänder sig kraftigt emot att personalen inom Socialtjänsten, skolan och omsorgen ska tvingas ange dem som saknar eller misstänks sakna rätt att vistas i landet. Den misstänksamheten och främlingsfientlighet som systemet bygger på vill vi inte ha i våra verksamheter. Socialtjänsten, skolan och vården ska inte ta över Polisens och Migrationsverkets jobb.

Med ett angiverisystem finns det en stor risk för att människor, av rädsla för att bli angivna, inte söker stöd och hjälp. Det skulle försätta människor i en oerhört utsatt position där rätten till det mest basala försvinner. Det kommer innebära fara för liv och hälsa. Det skulle även stå i direkt strid med vår egen lagstiftning och olika internationella åtaganden. 

När vi arbetat med den här frågan förvånas vi över att frånvaron av centrala partiföreträdare från vårt parti i debatten. Både innan och efter valet har vi socialdemokrater varnat för riskerna med att låta Sverigedemokraterna diktera politiken. Nu ser vi ett konkret, och avskyvärt, exempel på hur det kan se ut och häpnar över att vårt partis ledande nationella företrädare är tysta. Ska våra hot om faran med Sverigedemokraterna vid makten vara genuina krävs det att vi agerar tydlig opposition när de, genom regeringen, driver den här typen av frågor. Vi vill därför uppmana partiledning och riksdagsgrupp att tydligare ryta ifrån mot regeringens och Sverigedemokraternas angiverisamhälle.

Victor Harju
ordförande Järfälla arbetarekommun