Vårdplatserna blir färre i Västra Götaland

FORTSATT SOMMAR. På flera avdelningar på Västra Götalandsregionens sjukhus har verksamheten ännu inte ökat antalet vårdplatser igen efter stängningen av vårdplatser under sommaren 2016. – Jag känner oro inför sommaren som kommer, säger Karin Engdahl (S), oppositionsregionråd (t.v.). Här med Carina Åström (S), vice ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse (t.h.). (Fotograf: Johan Flanke/AiBild)

FORTSATT SOMMAR. På flera avdelningar på Västra Götalandsregionens sjukhus har verksamheten ännu inte ökat antalet vårdplatser igen efter stängningen av vårdplatser under sommaren 2016. – Jag känner oro inför sommaren som kommer, säger Karin Engdahl (S), oppositionsregionråd (t.v.). Här med Carina Åström (S), vice ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse (t.h.). (Fotograf: Johan Flanke/AiBild)

Sedan den moderatledda majoriteten tog över ledningen av Västra Götalandsregionen efter valet 2014 har 432 somatiska vårdplatser försvunnit från regionens sjukhus. Det motsvarar tolv procent alla vårdplatser. Nu kräver Socialdemokraterna en vårdplatsstrategi för alla regionens sjukhus och att primärvården får ett större ansvar för sina patienter.

– Allt var inte guld och gröna skogar når Socialdemokraterna styrde i regionen, men det var bättre. Färre var sjukskrivna, personalomsättningen var lägre och vårdplatserna var fler, säger Karin Engdahl (S), oppositionsregionråd, när hon presenterar partiets rapport om hur vårdplatserna i på regionens sjukhus har minskat de senaste åren.

Detta är enligt Socialdemokraterna orsaken till att allt fler får vänta länge på behandling och på att väntetiderna på akuten ökar.

När Västra Götalandsregionen hade ett rödgrönt styre 2011 gjordes en kartläggning som visade på ett behov av 140 nya vårdplatser de kommande tio åren för att möta befolkningsökningen. Då fanns det 3 400 vårdplatser. I januari 2017 fanns det 2 978 öppna vårdplatser.

I rapporten hänvisar S till regiondirektören Ann-Sofie Lodin som vid regionstyrelsens sammanträde 7 februari uppskattade att det behövs 400 ytterligare vårdplatser i regionen.

– Regionen behöver göra en plan över var vårdplatserna behövs mest. För varje dag som vi inte gör det tappar vi fart, säger Karin Engdahl.

En rapport om sjunkande antal platser, ökande vårdskador och konsekvenser av den rådande bristen på planering och strategi.

S-rapporten visar att antalet överbeläggningar under de senaste åren har ökat i takt med att vårdplatserna har minskat. Färsk statistik från regionen visar nu också att andelen patienter som drabbas av infektioner eller skador under tiden på sjukhuset ökar. 2013 drabbades 6,4 procent av patienterna. Under första halvåret 2016 drabbades 8,5 procent.

– Sjukhusen måste få full kompensation för ökade priser och löner. Den blågröna politiska majoriteten har räknat upp sjukhusen anslag med en procentenhet mindre än det index som Sveriges kommuner och landsting, SKL, räknar fram varje år, säger Carina Åström (S), vice ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse.

– Det innebär att sjukhusen måste börja varje år med ett sparbeting, säger Karin Engdahl.

Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen menar att problemen inom sjukvården beror på att sjukvården är dåligt organiserad och har låg produktivitet.

– Få länder har så många läkare och sjuksköterskor i relation till befolkningen som Sverige. Trots det lyckas inte systemet leverera. Sjukvården är koncentrerad till sjukhusen. Det är dyrt. Mer vård borde utföras inom närsjukvård och vårdcentraler som är billigare, säger han.

Jonas Andersson menar att det har försvunnit mellan 80 och 100 vårdplatser per år på Västra Götalandsregionens sjukhus under de senaste åtta till tio åren.

– Färre patienter läggs in och medelvårdtiderna har minskat, säger han.

Siffran som nämns i S-rapporten om 2 978 vårdplatser i januari 2017 tycker han är extrem.

– Då hade inte verksamheten kommit igång igen efter jul- och nyårshelgerna, säger Jonas Andersson.

Enligt S-rapporten fanns det i januari 2017 221 vårdplatser färre än i januari 2016

Jonas Andersson menar att överbeläggningarna är ungefär lika många i dag som för fem till åtta år sedan.

– Jag ställer inte upp på att det har blivit sämre med överbeläggningarna. Misslyckandet är att ingen förbättring har skett, säger han.

Att andelen patienter som får vårdskador ökar tycker han inte är bra.

Socialdemokraternas förslag

För att öka antalet vårdplatser vill S i Västra Götalandsregionen

  • Ta fram en gemensam vårdplatsstrategi för hela regionen.
  • Ge sjukhusen ekonomiskt utrymme för att säkerställa de nödvändiga vårdplatser som krävs för en patientsäker vård.
  • Ett handslag mellan kommuner och region för att få effektiv vårdplaneringsprocess och en säker hemgång.

För att begränsa inflödet till sjukhusen vill S i Västra Götalandsregionen

  • Ge ett ökat uppdrag till vårdguiden, 1177, för att lotsa patienter till rätt vårdnivå och avlasta akutmottagningarna.
  • Mobila team för hembesök i alla kommuner.
  • Ge vårdcentralerna ett större ansvar för jouröppet. Låt vårdcentralerna betala för listade patienter som söker vård på en akutmottagning för besvär som vårdcentralen ska klara.
  • Höj lönerna, förbättra arbetsmiljön och anställ fler på de avdelningar där många är sjukskrivna och personalomsättningen är hög.
Vårdplatser

Förändrat antal vårdplatser januari 2014 – januari 2017

Antal        Procent

Alingsås lasarett       – 10          – 9

Kungälvs sjukhus       – 35          – 20

Nu-sjukvården           – 101        – 19

Sahlgrenska univ.       – 233        – 15

Skaraborgs sjukhus   – 29          – 5

S:a Älvsborgs sjuk.     – 64          – 17

Samtliga sjukhus       – 422        – 12

 

Läs rapporten på www.sivastsverige.se.

 

 

Spara