”Värdefullt med möten för att prata partiprogram”

Nils Partanen, Christer Svensson och Jan Fröderberg slår sig ner på puben och börjar prata politik innan de ens har hunnit beställa. Foto: Ylva Säfvelin

– Att återskapa tron och kraften i de gemensamma lösningarna. Det tror jag är en nyckelfråga.
Det säger Hans Dahlgren under ett samtal med S-medlemmar i Linköping om arbetet med det nya partiprogrammet.
– Det är jättevärdefullt med möten av det här slaget, säger en av deltagarna, Nils Partanen, när han senare på kvällen lämnar lokalen.