Värdera nämndemän efter förtjänst

En koppling till riksdagsarvodet skulle visa att rättssystemet vill vårda och värdera nämndemännen. Foto: Johan Fredriksson.

Nämndemännen spelar en väldigt viktig roll för det svenska rättssystemet. Det är dags att visa det också med högre arvoden och förbättrade reseersättningar för dem.

Att vara nämndeman är viktigt. I vårt system är det i tingsrätterna tre nämndemän som tillsammans med ordföranden, vilken är juristdomare, som beslutar om de tilltalade ska frias eller fällas och om åklagarens åtal håller eller inte. Det är också vi som bestämmer påföljder och nivån på yrkade skadestånd.

Vår röst i dessa sammanhang är lika mycket värd som juristdomarens förutom i det fall där rätten är oenig och ordförandens utslagsröst avgör.

För en nämndeman som behöver åka tio mil till och från en förhandling och som tjänstgör tio dagar per år blir den egna kostnaden över 3 000 kronor per år att betalas från egen plånbok.

Men när det kommer till hur nämndemännen värderas och ersätts behöver en ändring ske. Det som omgående behöver genomföras är, mer konkret, höjda ersättningar för resor och höjda arvoden för förhandlingar.

Vid resor med egen bil för nämndemän, där alternativ till bil inte är möjliga, så blir det dyrt att ha detta samhällsviktiga uppdrag. Med en verklig milkostnad på 50 kronor och en ersättning på 18,50 kronor så blir förlusten för uppdraget stor. För en nämndeman som behöver åka tio mil till och från en förhandling och som tjänstgör tio dagar per år blir den egna kostnaden över 3 000 kronor per år att betalas från egen plånbok. Detta är inte på något sätt försvarbart.

Ska vi dessutom kunna locka fler och yngre att ta dessa viktiga uppdrag framöver samt att visa på hur viktiga dessa uppdrag är så behöver också arvodena höjas kraftigt.

En koppling till riksdagsarvodet skulle på så vis visa att rättssystemet vill vårda och värdera nämndemännen. Det skulle innebära en ersättningsnivå på cirka 1 700 kronor för en halvdags tjänstgöring och 3 400 kronor för en heldag – en förändring som skulle göra uppdraget som nämndeman mer attraktivt.

Sven-Erik Lindestam, nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt