Vårbudget med utjämnande fördelningsprofil

Finansminister Mikael Damberg (S) med vårändringsbudgeten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det är en vårändringsbudget präglad av det försämrade säkerhetsläget som finansminister Mikael Damberg presenterade i dag. Men förutom förstärkningar av totalförsvaret ryms också stora satsningar på hälso- och sjukvården samt reformer som direkt påverkar människors vardagsekonomi.