Var tredje vecka dödar en man en kvinna i Sverige

Foto: Emmy Sjöblom och Ängelina Ahlén

Med den nya regeringen verkar arbetet mot mäns våld mot kvinnor trappas ner. Annika Strandhäll och Tara Twana, S-kvinnor, ser med stor oro på konsekvenserna av det stålbad som kommuner och regioner står inför.

I dag är det Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. En viktig dag att uppmärksamma ett av vår tids största folkhälsoproblem och granska arbetet med att stoppa våldet mot kvinnor och flickor.

Statistiken är nattsvart. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en nära relation med. Förra året anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor, och mörkertalet är stort. En oroande utveckling är också att flickors utsatthet för sexuellt våld och övergrepp på nätet ökar.

Den socialdemokratiska regeringen genomförde ett historiskt arbete på området genom ett 99-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Ett stort antal straffskärpningar har gjorts, och satsningarna på polisen har lett till 350 nya utredare som arbetar mot våld i nära relationer.

Med den nya regeringen ser vi en risk för att arbetet prioriteras ner, inte minst när det gäller resurser till kommunernas viktiga arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. I veckan meddelade Sveriges Kommuner och Regioner att regeringens finansiering till den nya lag som ska förbättra situationen för kvinnor i skyddat boende är långt ifrån tillräcklig.

Syftet med lagen som S-regeringen initierade är att förbättra skyddet och stödet till kvinnor, men också att stärka barnrättsperspektivet för de barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende. Att kommunerna har förutsättningar att leva upp till lagstiftningen är avgörande för att den kommande lagen ska få effekt och att kvaliteten på skyddade boenden för kvinnor och barn säkerställs.

S-kvinnor ser med oro på konsekvenserna av det stålbad som kommuner och regioner står inför när det gäller bland annat kvinnofridsområdet. Med stora hål i finansieringen av välfärden försämras kommunernas arbete med att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. S-kvinnor kommer att följa utvecklingen noga och varje dag arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska ges hög prioritet och finansiering.

Annika Strandhäll
förbundsordförande S-kvinnor

Tara Twana
distriktsordförande S-kvinnor Stockholm