Var står Socialdemokraterna i bostadspolitiken?

Sverige har i dag en helt dysfunktionell bostadsmarknad. Foto: Sangeeth Sangi.

De senaste åren har människor som äger sina boenden fått en rad fördelar, som bidragit till att ytterligare förvärra läget på bostadsmarknaden. Socialdemokratisk bostadspolitik måste även vara till gagn för dem som bor i hyresrätt.

I somras pågick remisstiden för den utredning som bland annat föreslog att unga skulle kunna få ett så kallat startlån av staten, via kreditmarknaden och – förstås – som vanligt med möjlighet till ränteavdrag.

Hela denna fråga, och orsaken till detta förslag, menar jag bottnar i den dysfunktionella bostadsmarknad som vi sedan länge haft i vårt land – precis så brukar ju vår riksbankschef Ingves uttrycka sig när diverse olika ”bekymmer” på bostadsmarknaden ska kommenteras. Jag instämmer! Att statens kostnadsvolym nu kommer att öka kraftigt, när räntorna går upp, verkar det inte vara någon som bryr sig om – inte heller att vi är Europas näst högst belånade folk; (mest på boräntor förstås)!

Å andra sidan: Även mäklare och ekonomer säger nu att ” det är bra vi kommer ner till en mer normal nivå på andrahandsmarknaden”. Javisst, där är ju huvudorsaken till att unga inte har råd köpa sin bostad en vansinnig köp- och säljfest som staten medverkat till. Angående ränteavdragen; här har ju till och med borgerliga politiker sagt att vi för länge sedan borde ha enats om att börja fasa ut ränteavdragen. Klokt. Så lär man göra sedan flera år i Danmark.

Självklart kommer en och annan (även i vårt parti) ropa varg och larma för att folk får lämna hus och hem. Detta har aldrig hänt och kommer aldrig hända. En utfasning görs förstås över många år. Däremot kan jag berätta från det svåra 90-talet att relativt många i hyresrätt fick byta till mindre lägenhet på grund av kraftiga hyreshöjningar till följd av statens skatteomläggning.

Självklart ville vi se en S-ledd regering efter valet. Nu blev det ju tyvärr inte så. Men då kan det också nu vara bra för Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson att veta vilka som är partiets starkaste väljargrupp genom tiderna. Vet du? Svar: Landets hyresgäster, som i valet 2014 gav Arbetarepartiet Socialdemokraterna 11 procent fler röster jämfört med gruppen villaägare. Men vad säger och gör vi gentemot landets hyresgäster? Inget vad jag kan se. Okej, investeringsbidraget för nya hyresrätter är/har varit bra, men den lösningen har ju röstats bort ungefär varannan budget…

Visst, folk ska förstås få bo hur de vill, men en trovärdig S-politik måste väl vara att samhällets villkor och förmåner ska vara lika för olika upplåtelseformer?

Jag utgår från att S bostadspolitiska talesperson delar partiets målsättning och bostadspolitiska plattform som bland annat säger

  • Skillnaderna i boendekostnader mellan dem som hyr och de som äger ska minska (tidigare pratade vi om kostnadsneutralitet, enligt beslut på 2013 års partikongress).
  • Nej till marknadshyror.
  • Stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar.

Målsättningar ska självklart förverkligas, men inte mycket händer med dem. Hyresrätten har bara fått försämringar under de senaste 30 åren, samtidigt som det tillkommit nya förmåner och avdrag för ägt boende. Visst, folk ska förstås få bo hur de vill, men en trovärdig S-politik måste väl vara att samhällets villkor och förmåner ska vara lika för olika upplåtelseformer?

Så… var står nu partiet, och vad säger talespersonen om Socialdemokraternas bostadspolitik? Att S måste ”stå på rätt sida” i en för vanligt folk så viktig fråga inför nästa val är uppenbart, om vi ska ha en chans återfå regeringsmakten.

Alf Gillberg, socialdemokrat i Uddevalla.