Vår övertygelse är en del av försvaret

Om åsikter blir till varor som kan köpas och säljas kommer vi bli sårbara för yttre försök att undergräva vår demokrati. Det enda botemedlet är genuin övertygelse och fritt utbyte av idéer.