Vår hedersposition upphör med Nato

Vi ska alliera oss med alliansfria stater och verka för ett större antal sådana, särskilt i Europa. Foto: Dimitris Vetsikas.

Vi ska inte gå med i Nato. Ryssland har inte varit vår fiende de senaste 200 åren. Vi ska söka bättre sällskap än det som Nato erbjuder.

Vår säkerhet främjas bäst genom ett utvecklat civilförsvar, via samhällstjänst för alla medborgare och genom att kunna ställa om till självförsörjning med mat, energi och medicin vid en krissituation.

Nato har sitt ursprung i uppdelningen av Europa i intresseområden som Churchill, Stalin och Roosevelt skapade under senaste världskriget. Nato har överlevt sig själv – och existerar i dag på grund av de spänningar det själv har skapat genom sin expansion.

Ytterligare utvidgning av Nato ökar spänningarna och riskerna, leder till fler provocerande militärövningar i närområdet och ytterligare militarisering av samhället. Att huka under kärnvapenparaplyet ger ingen säkerhet – tvärtom – då blir vi också måltavlor.

USA:s oprovocerade anfallskrig har lämnat ödelagda, sönderbombade länder efter sig – Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen.… Det är orimligt. Det är nödvändigt att vi alltid kan protestera och att vi aldrig deltar och att vi slutar delta på grund av omdömeslösa haranger typ den som inte är med oss är mot oss. Kronisk hybris hör inte hemma i en civiliserad värld.

Det är orimligt att Sverige, eller något land, lierar sig formellt med regimer där presidenten (som håller på avtryckaren) ordnar statskupp när hen inte är nöjd med valresultatet. Eller skryter med att jag har en större knapp att trycka på.

Vi ska alliera oss med alliansfria stater och verka för ett större antal sådana, särskilt i Europa. Vi ska inte vara en del av USA:s yttre försvarszon eller av någon stormakts strävanden efter hegemoni.

Sverige har en hedersposition genom att vara alliansfri och ha avhållit sig från krig i 200 år. Vi kan som neutrala medla i konflikter och vara opartiska, dela ut Nobelpriset utan att misstänkas gå någons ärende, fortsätta vara pådrivande för nedrustning och avskaffande av kärnvapen. Den hederspositionen och de möjligheterna upphör med anslutning till en terrorvapenbestyckad militärallians. Vårt deltagande i Nato bidrar till en sämre värld genom ökad militarisering i en tid när alla krafter behövs för omställning till rättvis fördelning och drastiskt minskad klimatpåverkan.

Därför ska vi inte gå med i Nato.

För övrigt anser jag att ÖB inte ska uppträda i fältuniform i tv – vi är inte i krig – SVT är en civil plats.

Herbert Henkel, Sollentuna