Var femte SD-ledamot har inte jobbat

Sverigedemokraterna säger sig företräda vanliga arbetare. Men SD:s riksdagsledamöter har minst arbetslivserfarenhet, enligt SCB.
Var femte SD-ledamot har inte jobbat.

SD vill även vara Sveriges vårdparti och värna de äldre, men har minst erfarenhet av offentlig sektor och störst andel unga riksdagsledamöter. 

– Vi har ett väldigt stöd inom LO-kollektivet och ser oss som en del av den moderna arbetarrörelsen. En stor del av våra väljare är löntagare, vanligt folk, sa Jimmie Åkesson till SVT inför Förstamaj 2020.

Men hur ser det ut bland SD:s riksdagsledamöter som ska företräda dessa löntagare?

Enligt SCB:s studie av riksdagsledamöternas arbetslivserfarenhet (efter 18-årsdagen) har SD den största andelen som ”ej förvärvsarbetat”.

19 procent eller nästan var femte ledamot har inte jobbat. Det här mer än dubbelt så många som Socialdemokraterna, som har lägst andel med 8 procent.

Var femte SD-ledamot i riksdagen har ingen arbetslivserfarenhet. Graf: SCB

SD:s ledamöter har även minst erfarenhet av att jobba fackligt eller i en arbetsgivarorganisation. Endast var åttonde SD-ledamot har erfarenhet av en sådan intresseorganisation jämfört med var tredje S-ledamot. 

SD startade ett fackförbund 2013, Löntagarna. Men det lades ned efter ett år i brist på medlemmar. 

Vid sidan av invandringen och brottsbekämpning så är sjukvården och äldreomsorgen prioriterade frågor för SD. 2017 förklarade Åkesson att ”SD ska bli vårdpartiet i Sverige”.

Men på båda dessa områden sticker SD ut i riksdagen när det gäller representativiteten. 

SD:s ledamöter har minst erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, enligt SCBs genomgång – 38 procent jämfört med två av tre inom Socialdemokraterna. 

Allmänt har riksdagsledamöter större erfarenhet från den offentliga sektorn än medborgarna i stort.

SDs riksdagsledamöter har i näst störst utsträckning jobbat i det privata näringslivet, eller som sagt inte jobbat alls där SD har störst andel. Jimmie Åkessons enda arbetslivserfarenhet är som webbdesigner 2000.

En påverkande faktor är SD:s låga andel kvinnor, eftersom den offentliga sektorn är kvinnodominerad, en annan att S och M har större erfarenhet av statsförvaltningen.

SD har sedan länge en stark övervikt bland manliga väljare, och manliga företrädare, något som partiet har haft som uttalat mål att ändra på i ett decennium.

Ändå visade AiP:s granskning 2018 att SD valde att toppa nio av tio listor i valet med män.

– Det handlar ju om att vi historiskt sett har haft en lägre andel kvinnor som är medlemmar i vårt parti, sa SD:s partisekreterare Rickard Jomshof till Ekot inför valet.

SD vill även vara de äldres parti.

– Sverigedemokraterna kommer att vara en garant för att en konservativ regering aldrig överger principer som rättvis fördelning, genuint socialt ansvarstagande. I ett läge där våra konservativa vänner drar för långt åt höger kommer vi att vara bromsklossen. Mer resurser till vården, omsorgen, våra pensionärer, sa Jimmie Åkesson i sitt ”tal till nationen” i våras.

Hur lever SD upp till det?

SD är det parti som har störst andel unga riksdagsledamöter, enligt SCB. SD har hela 77 procent riksdagsledamöter under 50 år, jämfört med 46 procent i valmanskåren. Socialdemokraterna har som jämförelse 57 procent ledamöter under 50 år.

AiP har sökt SD:s partisekreterare Rickard Jomshof för en kommentar till SCB:s siffror om SD-riksdagsledamöternas låga arbetslivserfarenhet.

SD talar ofta om vikten av folklig förankring, som partiet bland annat grundar sin EU-kritik på. Men SD är samtidigt det enda partiet som inte har lokalt förankrade riksdagsledamöter i alla valkretsar.

SD:s Hallandsbänk består av två ledamöter från Småland, en effekt av partiets toppstyrda riksvalsedel, vilket AiP rapporterade om 2019. 

Läs mer: SD lurade Halland på riksdagsplatserna

– Folket, som de säger sig representera, förlorar sin påverkansmöjlighet, säger Adnan Dibrani (S), halländsk riksdagsledamot.

– Geografisk spridning är givetvis viktigt och något vi stävar efter, det finns dock många andra parametrar som valberedningen tar i beaktning när de tar fram listorna, förklarade SD i ett skriftligt svar till AiP.

Enligt statsvetaren Ann-Cathrin Jungar vid Södertörns högskola, som forskar på populistiska och högerradikala politiska partier, prioriterar SD lojalitet före representativitet.

– Man vill ha kandidater som är lojala med partiledningen, särskilt nu när det var ovisst om Moderaterna skulle kunna tänka sig att ta stöd av SD, säger Ann-Cathrine Jungar.

Sverigedemokraterna har sin motsvarighet till kongress, partiets landsdagar, i Karlstad 25–28 november.