Vanligt folk förtjänar en bättre pension!

Låt oss ta kloka beslut på partikongressen och därefter börja prata pensioner redan nu så att de olika partiernas ställningstaganden blir kända i god tid före valet 2022. Det skriver S i Skåne.

Sedan regeringsskiftet 2014 har en mängd välkomna socialdemokratiska satsningar gjorts där landets pensionärer i allmänhet och de med sämst ekonomi i synnerhet har omfattats av olika satsningar. Framförallt har borttagandet av den orättvisa pensionärsskatten varit det som märkts mest i debatten (sista steget tas 2023), men
införda pensions- och bostadstillägg har också utfallit till fördel för dem som har lägst pensioner. Det har även gjorts satsningar i form av avgiftsfria besök i öppenvården för dem som är 85 år eller äldre och höjt tandvårdsstöd för dem som är 65 år eller äldre. Vi har gjort framsteg och förbättringar trots ett idogt motstånd från högerpartierna, men vi är långt ifrån klara eller nöjda.

40 procent av dem mellan 18 och 29 år uttrycker oro för sin kommande pension och mer än var tionde svensk över 65 år har en inkomst som ligger under EUs fattigdomsgräns! I dag kan exempelvis en pensionär som är född 1953 få ut så lite som 45 procent av sin slutlön i allmän pension och för varje årskull riskerar det att bli allt värre.

Det skånska partidistriktet har inför höstens partikongress skrivit en välfärdsmotion för att systemet behöver förändras, förstärkas och förbättras. Det gör vi genom att:

  1. Pensionssystemet måste tillföras mer pengar! Det duger inte att slå ut med armarna och säga att pengarna inte räcker till samtidigt som privata skolkoncerner kan skicka ut astronomiska summor till sina aktieägare ur samma kassa! ”Bromsen” måste avskaffas så att ingen riskerar en sjunkande inkomst. Samtidigt måste mer pengar in i systemet för att täcka det växande underskott som riskerar undergräva tilltron till systemet på längre sikt.
  2. Pensionssystemet blir mer jämställt! Detta kräver att arbetsmarknaden blir mer jämställd och förutsättningarna mer lika för kvinnor och män. Löner och anställningsvillkor behöver bli jämställda och som exempel måste heltidslön bli norm även inom kvinnodominerade yrken. Det krävs också en större folkbildande insats för att fler ska förstå att ta makten över sin egen pension och de delar man själv kan påverka.
  3. Göra det möjligt att gå i pension efter 44 yrkesverksamma år. För dem som etablerat sig tidigt på arbetsmarknaden måste detta alternativ bli tillgängligt. Samtidigt måste sjukförsäkringen bli bättre så att den som är sjuk eller inte förmår arbeta på grund av skador ska vara just sjuk oavsett om en är nära pensionsålder. Pensionen är till för att trygga din ålderdom och ska inte ersätta sjukförsäkringen och därmed dräneras på resurser. Samtidigt måste vi skapa hållbara arbetsmiljöer som bidrar till att man förmår att orka ta sig hela vägen till målsnöret. Antalet yrkesverksamma intjänandeår är att föredra framför en specifik tidpunkt att gå i pension.
  4. Pensionssystemet måste få ett uttalat mål om att en genomsnittlig löntagare ska ha minst 70 procent av slutlönen i pension. Inte bara för att det är en viktig del i den svenska modellen, det är dessutom ovärdigt ett rikt land som Sverige att skapa fattigpensionärer med de förutsättningar vi har.

Vi måste ta människors oro över sin kommande pension på allvar.

Vi menar allvar och står upp för den svenska modellen och svenska pensionärer, såväl nuvarande som kommande. Vi måste ta människors oro över sin kommande pension på allvar och med dagens ekonomiska förutsättningar finns ännu större möjligheter att göra en resa liknande den vi gjorde med ATP:en** på 50- och 60-talet. Det har aldrig funnits så mycket pengar i Sverige som nu, men de har å andra sidan aldrig varit så snett fördelade sedan förra sekelskiftet. Det måste finnas en vilja att förändra men för att lyckas med det krävs ett tydligare mandat från väljarna. Låt oss därför ta kloka beslut på partikongressen och därefter börja prata pensioner redan nu så att de olika partiernas ställningstaganden blir kända i god tid före valet 2022, om inget annat så för väljarnas skull, oavsett om de är eller är på väg att bli pensionärer.

För Socialdemokraterna i Skåne
Niklas Karlsson
ordförande
Per-Ola Nilsson
facklig ledare

*pensionsbromsen=när samhällsekonomin går sämre slår bromsen till och påverkar pensionerna negativt
**ATP=allmän tilläggspension som infördes 1960 efter en folkomröstning 1957