Välkommet beslut om id-kontroll

Lättnad för pendlarnas och arbetsmarknadens skull, men viss oro för vad utökade gränskontroller betyder. Så tycker fyra skånska S-politiker.

Välkommet beslut med slopade id-kontroller, tycker S-politiker i Skåne. Samtidigt skärps gränskontrollerna och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, flaggar för behovet av att anställa civila:

– Vi behöver varenda Malmöpolis i Malmö för det trygghetsskapande arbetet.

16.30 i tisdags meddelade inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson att de tillfälliga id-kontrollerna, som varit ett faktum sedan hösten 2015, nu ska upphöra. I natt vid tolvslaget behövde inte längre den som reser med tåg, buss eller färja över Öresund visa identitetshandlingar.

Däremot kommer regeringen att förstärka och förlänga Polisens gränskontroller. Även fordonsröntgen och kameraövervakning skärps.

Id-kontrollerna har påverkat både pendlande och företagande i hela regionen och AiP har pratat med några politiker i Skåne för att höra vad de tycker.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö:

– Det är ett väldigt efterlängtat beslut för alla dem som pendlar till och från jobbet varje dag. Det stopp man tvingats göra för att hoppa av på Kastrup, ställa sig i kö, visa id, vänta på nästa tåg har förlängt restiden väsentligt. Nu är förhoppningen att vår region ska bli mer funktionell igen.

Beslutet att gå upp med fulla gränskontroller i Hyllie kommer ställa väldiga krav på att man snabbt kan rekrytera civila. Man får inte urholka Malmöpolisens resurser när det gäller det trygghetsskapande arbetet i staden. Vi har behövt varenda polis som jobbar i Malmö för att säkerställa att de utredningar som är igång leder hela vägen fram till att personer straffas. Jag har full förståelse för att regeringen landat i beslutet, men man måste säkerställa att det inte blir en fråga bara för Malmöpolisen, det är en fråga för riket att bevaka rikets gränser.

Sedan är beskedet om kameraövervakning av nummerplåtar på bron och att man medger fordonsröntgen en välkommen nyhet.

Henrik Fritzon (S), ordförande regionstyrelsen Region Skåne:

– Vi ä väldigt glada att id-kontrollerna slopas nu. Vi har länge framfört till regeringen att det är viktigt att kontrollerna inte blir allt för långvariga. Omkring 15 000 har sitt dagliga jobb i Danmark och pendlar över sundet. Det har varit en väldigt besvärlig situation för dem under den här tiden.

Nästa steg är att inte heller gränskontrollen blir alltför långvarig. Men så länge den är kvar är det angeläget att den förändras så att kontrollen sker när tågen rullar. Nu står varje tåg still en kvart på den svenska sidan för att gränskontrollen ska kunna genomföras.

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande Trelleborg:

– Generellt tycker jag det är ett vettigt beslut. Trycket på Sverige är med all sannolikhet inte lika stort som tidigare. Mycket positivt för pendlingen och för vår vilja här i regionen att knyta oss så nära som möjligt till Själland.

För Trelleborgs del följer vi utvecklingen och id-kontrollerna i sig kommer inte påverka Trelleborg nämnvärt eftersom rederierna har kvar transportörsansvaret.

Om det blir så, som EU föreslår, att samtliga inre kontroller släpps inom Schengen inom sex månader, är vår bedömning att det kommer att påverka Trelleborg. Vi förväntar oss att Migrationsverket gör en ny prognos med hänsyn till att id-kontrollerna försvinner så att vi, likt övriga kommuner, kan komma igång med planering på mellanlång sikt.

Jan Björklund (S), oppositionsråd Helsingborg:

– Det här är bra för arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Nu kommer det att gå snabbare och smidigare att arbetspendla igen. Det är ett bra beslut för tillväxten och jobben. Id-kontrollen har drabbat tusentals pendlare och försvårat vardagen. Jag tycker det är ett klokt beslut av vår regering.

Spara

Spara

Spara