Väljarna lär straffa partier som väljer kaos framför landets bästa

Vi befinner oss fortfarande mitt uppe i en pandemi och en ekonomisk kris. Sommaren står för dörren. Det är bara drygt ett år kvar till ordinarie val. Vi har en regering som genomför rekordsatsningar på välfärden. På polisen. På försvaret. På företagen. På klimatet. På jobben. Vad vill väljarna ha i detta läge? Vad längtar vanligt folk efter så här inför midsommar och semestrar? När man har börjat återvinna lite hopp om tillvaron igen efter en lång pandemi? Jo, politiskt kaos och fullständigt orimliga, ohållbara och ogenomtänkta oheliga allianser mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, med de andra högerpartierna i släptåg. Regeringskris, extraval eller en talmansrunda som kan resultera i en högerregering. Enligt Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.

Det är ett brott mot det ”misstroendelöfte” som Jonas Sjöstedt ställde ut

Vad är det då som har föranlett Vänsterpartiet att utlösa en regeringskris? Jo, att det har kommit ett utredningsbetänkande om friare hyressättning i nyproduktion. Som regeringen inte ens har fått in remissvar på – än mindre presenterat något eget regeringsförslag utifrån. Det är ett brott mot det ”misstroendelöfte” som Jonas Sjöstedt ställde ut inför regeringsbildningen 2019. Då sades att det krävdes att regeringen själva skulle lägga fram ett eget regeringsförslag om marknadshyror för att Vänsterpartiet skulle tappar förtroende för Löfvcen. Något sådant förslag har regeringen inte lagt fram. Väljarnas dom för den som ställer till med kaos i onödan lär bli hård.

Å ena sidan drar delar av utredningsförslaget i sak knappast i rätt riktning utifrån en socialdemokratisk horisont. Framför allt är det olyckligt att utredaren föreslår att man i nyproduktion delvis ska frångå den förhandlingsmodell som styr hyressättningen i Sverige.

utredarens förslag innebär dock en reglering

Å andra sidan omfattar detta bara en (1) procent av det totala beståndet i Sverige. Där det redan är möjligt att ta hänsyn till läge, standard m m i hyressättningen. Även utredarens förslag innebär dock en reglering med begränsningar och tak för hyrorna – just för att säkerställa att det inte utvecklas till ohämmade marknadshyror.

Vad regeringens kommande förslag skulle innebära vet ingen än. Utom Vänsterpartiets ledare, förstås. För hon vet inte bara – flera månader innan det är formulerat – vad regeringens kommande förslag kommer att innebära. Dadgostar vet också exakt vad detta kommande förslag skulle leda till på sikt.

Hyckleriet når nya höjder. Vänsterpartiet krokar arm med det parti som de själva kallar för ”rasisterna”, samt de två andra högerpartier som står för en politik som i nästan alla delar står ljusår från Vänsterpartiets.

All statsmannamässighet är borta

Samtidigt fullföljer Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna den inriktning som de redan tidigare har angett: sabotera för regeringen så mycket som möjligt – oavsett vad som är bra för Sverige eller vad man tycker i sak. All statsmannamässighet är borta. All ansvarskänsla. All sans och balans. All rim och reson. Som bortblåsta.

Man kanske inte ska ha högre tankar om högerpartierna. Men att Vänsterpartiet nu ger sig i lag med dessa högernationalister, kapitalägarnas och höginkomsttagarnas intresseparti och den kristna högern är anmärkningsvärt. Om Vänsterpartiet går vidare med detta, så kommer det vara svårt att förlåta. För väljarna.

Det finns partier som är beredda att ta ansvar, att kompromissa och att driva en ambitiös politik för välfärden, jobben, m m. Och så finns det partier som tänker kortsiktigt, agerar ogenomtänkt och inte vill behöva ta konsekvenserna för sina handlingar.

det är Dadgostar som de facto är med och ger Sverigedemokraterna inflytande

För nu kan det bli så att det är Dadgostar som de facto är med och ger Sverigedemokraterna inflytande. Dadgostars plan är .. ja vad då? Vänsterledaren spelar högt – men har ingen plan för hur hon ska agera om det verkligen blir skarpt läge. Vi får nu hoppas att Vänsterpartiet tar sitt förnuft till fånga och lägger ned den här processen, som är skadlig för Sverige.

För väljarna lär straffa partier som i detta fortfarande allvarliga läge är beredda att kasta ut landet i kaos. För mer kris är knappast vad någon utanför oppositionspartiernas kanslier drömmer om.