Välfärden är blodomloppet i samhällskroppen 

Utan personal stannar välfärden: äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Den generella välfärdens höga kvalitet är avgörande för att ge medborgare trygghet. Den är också avgörande för den gemensamt finansierade välfärdens legitimitet.

Välfärden är blodomloppet i samhällskroppen. För socialdemokrater är detta en självklarhet. För att pengar ska fortsätta strömma in till statskassan måste hjulen snurra och människor arbeta. När lärarna ges goda förutsättningar att göra ett bra arbete garanteras framtida kompetensförsörjning. När sjukvården ges tillräckliga resurser och alla får vård inom rimlig tid kan människor snabbare återgå till sina arbeten. När barnen utvecklar sina förmågor på förskolan och äldre får hjälp av äldreomsorgen kan kvinnor och män förvärvsarbeta utanför hemmet.  När välfärdens medarbetare får dåliga förutsättningar och när personalens insatser inte räcker så stasar samhällets blodflöde och samhällets organ fungerar sämre.

Kommuner och regioner står inför stora rekryteringsutmaningar. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner behöver välfärden anställa 410 000 personer på grund av demografins utveckling och pensioneringar fram till 2031. För att unga människor ska välja ett välfärdsyrke och erfarna arbetstagare ska orka stanna kvar krävs långsiktigt hållbara förutsättningar. Vi vet att alla som väljer att bli lärare, sjuksköterskor, socialarbetare eller undersköterskor måste ges rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Tyvärr upplever många som arbetar i välfärden inte att det är så i dag. Av de 25 yrken med störst brist finns i dag 17 i välfärdssektorn, speciellt vård, omsorg och skola. De högsta sjukskrivningssiffrorna ser vi i de kontaktnära yrkena i välfärden, många gånger på grund av för låg personaltäthet, brister i arbetsmiljön och för hög arbetsbelastning. Det är ett av skälen till att många lämnar offentlig sektor. Välfärdsjobb måste värderas högre.

Situationen är komplex men livsnödvändig att lösa. Det är svårt att se att någon annan än Socialdemokraterna skulle ha muskler och vilja att lösa problemet. Det är en överlevnadsfråga för den gemensamt finansierade välfärden att kunna presentera en trovärdig lösning på välfärdens kompetensförsörjningsproblem.

Socialdemokraterna genomför just nu ett omfattande arbete för att uppdatera samhällsanalysen och ta fram reformförslag på ett antal områden, med målet att öka samhällsgemenskapen. Arbetet genomförs i elva av partistyrelsen utsedda arbetsgrupper, bland annat gruppen ”Fler ska vilja arbeta i välfärden”. Arbetsgruppen har fram till 1 november som uppdrag att beskriva problemet: varför vill inte fler arbeta i välfärden. Under våren 2024 är det gruppens uppgift att fram förslag på reformer som får fler att vilja arbeta i välfärden.

Onsdagen 30 augusti finns möjlighet att lyssna in på ett digitalt seminarium med välfärdens fackförbund och arbetsgivare i offentlig sektor. Anmälningar görs via länken: 

https://distrikt.socialdemokraterna.se/inbjudan/fler-ska-vilja-arbeta-i-valfarden-seminarium-30-aug-kl-9-12?fbclid=IwAR3ozu26fvoq_x9-5ZDF5rIm4ZUMlqxQumKZwtRXSty84ogRuhKiBDK_njw

Hoppas du vill vara med i arbetet!

My Alnebratt
(sammankallande)
Marika Bjerstedt 
Krister Mc Carthy
Mari Huupponen
sekreterare