Valet i Zimbabwe: ”Var som en mango – grön på utsidan och gul på insidan”

Oppositionen samlades i en koalition av partier som leddes av Nelson Chamisa. Tsvangirayi Mukwazhi/AP/TT

23 augusti gick Zimbabwe till valurnorna för att rösta i allmänna val. Det var lokala och nationella val samt direktval av president. På ytan verkar valet vara en återupprepning av valet 2018, men är det verkligen så? Vad är lika och vad är det som skiljer, finns det någon tendens eller trend som kan anas? Vad har hänt sedan senaste valet och hur är förutsättningarna för arbete för samhällsförändring i en miljö som begränsar?

Zimbabwe har sedan frigörelsen 1980 styrts av samma parti, statskuppen 2017 som tvingade bort Robert Mugabe var på många sätt resultatet av en intern maktstrid inom regeringspartiet. Skillnaden efter kuppen var att militärer i än högre utsträckning tog upp ledande positioner inom beslutande organ och institutioner, där de tidigare bara varit del av administrationen blev flera nu ministrar. Mugabes tidigare högra hand och vicepresident, Emmerson Mnangagwa, lyftes upp av militären och utsågs till president och även partiets kandidat i valrörelsen 2018.

Oppositionen samlades i en koalition av partier som leddes av Nelson Chamisa. Den sittande presidenten Mnangagwa valdes då med knapp majoritet och även det här valet gav valkommissionen ZEC honom segern.

Utvecklingen de senaste åren har kännetecknats av krympande socialt, ekonomiskt och politiskt utrymme, med centraliserad makt för presidenten och minskad möjlighet för översyn och kontroll hos parlamentet. Ytterligare begränsande lagstiftning har skapat självcensur hos civilsamhällesorganisationer, likaså har en hel del nya lagar införts som kraftigt begränsar organisations-, förenings- och demonstrationsfriheten.

En läkare eller sjuksköterska som strejkar mer än tre dagar riskerar nu sex månaders fängelse. Den selektiva tillämpningen av lagar kallas ”lawfare” och har gjort det svårt för oppositionen att verka, under mandatperioden har de fråntagits partihögkvarter, finansiering och många möten har nekats tillstånd.

Flera av ledarna och aktivister fängslas i väntan på utredning snarare än rättegång, vilket leder till långvariga frihetsberövanden. Oppositionsanhängare förföljs regelbundet och trakasseras, CCC uppmanar därför till en mangostrategi, att även om man kan vara grön på utsidan som Zanu, så får man ändå innerst inne rösta på CCC, som använder sig av den gula färgen.

ZANU-PFs partihögkvarter i Harare i korsningen Samora Machel/Rotten Row. Politbyrån och centralkommittén sammanträder där regelbundet, huset kallas Shake Shake eftersom det liknar förpackningen på en traditionell öl bryggd på durra och majs.
Foto: Calle Sundstedt

Den här valrörelsen har CCC verkligen försökt penetrera Zanu-fästen och öka sin närvaro ute på landsbygden. Genom kampanjen Mugvazo (ungefär ”sista rycket” på shona) så har man med decentraliserad dörrknackning ute i byarna nått områden som man tidigare aldrig nått. Traditionellt folkrörelsearbete varvas fortfarande med de stora massmötena.

Det finns också initiativ kring insamling hos diasporan att ”adoptera” specifika valkretsar, så att de till viss del blir resurssatta. Det var framgångsrikt under fyllnadsvalen tidigare under mandatperioden och testas nu i större skala.

Fredagseftermiddag i centrala Harare.
Foto: Calle Sundstedt

Inflationen är tresiffrig och hälften av landets befolkning är beroende av matsubventioner. Statsskulden är nästan lika stor som BNP och inga nya lån ges eftersom flera tidigare har förfallit utan betalning.

Under mandatperioden har en lokal valuta återintroducerats men den har tappat i värde mot USD så att köpkraften hos allmänheten ytterligare har försvagats dramatiskt.

Lönerna hos offentliganställda betalas ut i lokal valuta samtidigt som varor och tjänster ofta kräver amerikanska dollar. Många hushåll tar sig runt med hjälp av remitteringar från utlandet, att vänner och släktingar som migrerat sänder hem pengar.

Kvinnors möjlighet till politiskt deltagande i en starkt polariserad miljö är begränsad. Den nya konstitutionen från 2013 har kvoterade platser, de 60 platserna fördelas proportionerligt till partierna utefter hur stödet utfallit i varje provins. Det konkreta resultatet är att kvinnor tar mindre och mindre andel av de direktvalda 210 stolarna, som har specifika valkretsar. Det har minskat med ungefär fyra procentenheter varje val. I år var det bara 70 kandidater som var kvinnor, jämfört med 567 män. CCC hade kandidater till alla 210 valkretsar, tio av 63 som tar plats är kvinnor.

Till de proportionerliga valen i andra kammaren (senaten) så tillämpar de varvade listor (zebra lists), men könsfördelning i parlamentet lämnar mycket i övrigt att önska.

Politiska partiers oförmåga att ha balanserade listor kritiseras av många. Sakhile Sifelani från Women in Politics Support Unit (WiPSU) säger att 50-50 borde gälla de direktvalda platserna. Vid en presskonferens dagen innan valet som anordnades av en valobservatörsgrupp bestående av zimbabwiska kvinnoorganisationer lyfte hon återigen frågan. Lösningarna kan se ut på olika sätt; antingen att valen blir proportionerliga, eller att varannan valkrets behöver representeras av en kvinna och att det skiftar mellan valen, eller att listan med kandidater på en provinsiell nivå behöver vara balanserad.

Så efter valet, vad händer nu? Valövervakarna från EU och USA men även i regionen är samfälliga i sina preliminära utlåtanden, valen når inte upp till internationell standard. För första gången på länge pekar även den regionala organisationen SADC tydlig med att anmärka på oegentligheterna. CCC har förklarat att de anser valet olagligt och att de ska bevisa det. Det officiella valresultatet gav inte styrande parti 2/3-majoritet så under kommande mandatperiod blir det inte lika lätt för dem att stifta lagar utan att konsultera oppositionen.

Calle Sundstedt är handläggare för Olof Palmes Internationella Centers program för partistöd i Södra Afrika.

Calle Sundstedt

FAKTA ZIMBABWE

  • Antal invånare: 16 miljoner
  • Yta: 390 757 km2 (Sverige 450 295 km2)
  • Styrande parti: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU–PF) Största oppositionen: Citizens Coalition for Change (CCC)
  • Siffror i valet:
  • Registrerade på röstlängden: 6,6 miljoner (80 procent av röstberättigade)
  • Antal röster lagda: 4,4 miljoner (68 procent av röstlängden) 12 374 vallokaler 210 platser direktval i parlamentet (majoritetsval) 60 platser till kvinnor och tio till ungdomar i parlamentet (proportionerliga) 60 platser till senaten (proportionerliga val) 1970 platser i lokala församlingar (majoritetsval)