Valet i Nicaragua var varken fritt eller rättvist och resultatet kan inte erkännas

Bild: Unsplash

För en vecka sedan, söndag 7 november gick Nicaragua, en av Latinamerikas fattigaste länder till val. Valet var varken fritt eller rättvist och för oss socialdemokrater är det uppenbart att Daniel Ortega inte ska erkännas som landets legitime ledare.

Efter att Daniel Ortega och Sandinisterna vann valet 2006 har Nicaragua tydligt vandrat i auktoritär riktning. De praktiska levnadsvillkoren då fler fått tillgång till vatten och elektricitet och infrastrukturen har förbättrats i någon mån. Men korruptionen har fortsatt och den repressiva staten har landet i ett fast grepp. Nedmonteringen av demokratin har skett successivt. 2014 antogs en ny konstitution som gjorde det möjligt för presidenten att bli omvald hur många gånger som helst. Och som i praktiken koncentrerade all makt till president Daniel Ortega och hans hustru Rosario Murillo som sedan 2017 är vice president. 

Daniel Ortega sponsrades genom ett lukrativt oljeavtal av Venezuela som framförallt gynnande den styrande regimen. När oljepriserna föll 2017 kollapsade ekonomin fullständigt och folkets tålamod tröt. När folk gick ut på gator och torg 2018 för att demonstrera för sina sociala och politiska rättigheter svarade regeringen med våld och brutalitet. Många människor fick sätta livet till. Sedan dess har all opposition jagats. Journalister, civil samhälle och politiska partier har förbjudits och gripits. Alla medier kontrolleras av regimen. Tusentals människor har tvingats i exil. 

Demonstrationerna blev startskottet på en oppositionskoalition med enda målet att genom icke-våldsamma medel få till rättvisa och fria val. Och rösta bort Daniel Ortega. Socialdemokratins systerparti Unamos ingick tillsammans med 43 andra sociala och politiska organisationer. 

Inför valet har repressionen varit brutal. Bedömare pratar om så många som 159 politiska fångar, där 39 tillhör olika delar av landets politiska ledarskikt. Bland de fängslade är sju presidentkandidater och sex medlemmar i vårt syskonpartis Unamos partistyrelse, däribland deras partiordförande Suyen Barahonda. I dag finns dock hela skalan av medborgare i fängelse av politiska skäl, utöver politiker också representanter för civilsamhället, studenter, samt journalister, advokater och företagsledare. 

Under rådande omständigheter kan inte fria och rättvisa val genomföras och därför menar vi att valet inte kan erkännas som varken fritt eller rättvist. I stället kräver vi att Nicaragua släpper sina samvetsfångar och att den illegitime ledaren Daniel Ortega lämnar makten för att bana väg för fria och rättvisa val. 

Det internationella samfundet måste underkänna valresultatet och kräva att alla politiska fångar släpps. Daniel Ortega och hans korrupta regim måste rökas ut. Ortegas och Nicaraguas tillgångar i utlandet måste granskas och blockeras. Diktaturer ska inte kunna klara sig kvar genom att nyttja det internationella finansiella systemet. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa korruption och diktaturer. Nicaraguas befolkning förtjänar vårt stöd. 

Johan Hassel

Internationell sekreterare, Socialdemokraterna

Johan Hassel, bild: Socialdemokraterna