”Valdeltagandet ökar legitimiteten för kyrkan”

Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen. Foto: Anders Löwdin

Kyrkovalet visar upp både en högt valdeltagande och ett stark socialdemokratiskt parti. Målet på 200 000 röster överträffades, medan SD fick nöja sig med betydligt lägre än vad de hoppats på och räknat med.
– Det är snudd på en enig kyrka som står upp för solidaritet och inte ställer grupp mot grupp, säger Jesper Eneroth.

Socialdemokraterna fastställde sin position som Svenska kyrkans största parti. Det visar resultatet från söndagens kyrkoval. Preliminära siffror på måndagen från Svenska kyrkan ger Socialdemokraterna 30,53 procent av rösterna till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det innebär 76 mandat, en ökning med tre mandat från förra mandatperioden.

Valdeltagandet var dessutom det högsta på nästan 70 år. 18,22 procent av de röstberättigade medlemmarna gick och röstade. Det är en ökning från förra valet 2013 med nästan sex procentenheter.

– Det här är fantastiskt! Valdeltagande har inte varit så här stort sedan 1950-talet. Det är en stor seger för Svenska kyrkan och de värderingar vi förespråkar och ökar legitimiteten för Svenska kyrkan. Socialdemokraterna får fler röster än vi någonsin fått sedan det direktvalda kyrkomötet infördes. Det allra roligaste är att det ser ut som att Sverigedemokraterna vida understiger sitt mål medan vi vida överstiger vårt, säger Jesper Eneroth som är ordförande för den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen.

S mål i kyrkovalet var 200 000 röster, men det verkar som att antalet röster hamnar på cirka 280 000 i stället.

De enda andra partier som ställer upp i kyrkovalet under eget partinamn är Centern och Sverigedemokraterna. Centerns resultat från 11,90 procent i valet 2013 till årets resultat på 13,94 procent följer de positiva siffror C visar upp överlag för tillfället.

Sverigedemokraterna som hårdmobiliserat inför valet för en kyrka som ska bejaka sin roll som förvaltare av svenskt, nordiskt och västerländsk kulturarv fick nöja sig med 9,22 procent i valet till kyrkomötet. Det är visserligen en ökning från 2013 från 5,97 procent vilket ger SD 23 mandat i stället för tidigare 15. Men det är fortfarande betydligt lägre än vad partiet räknat med och hoppats på.

– Jag tror att valdeltagandet och valresultatet visar att det här var ett val med tydliga motsättningar. Det finns en konflikt när det gäller synen på diakoni, bistånd, människor, men det finns också en höger-vänster-konflikt. Vi socialdemokrater vill ställa krav på kyrkan som arbetsgivare och ha tuffa direktiv för sociala krav vid upphandlingar. Det har inte de konservativa krafterna brytt sig om, säger Jesper Eneroth.