Valberedningens förslag till val under partikongressen

Foto: Anders Löwdin

På S-kongressen som startar i morgon kommer flera val att förrättas. Kongressen ska förutom partiordförande och partisekreterare välja verkställande utskott, partistyrelse, revisorer, programkommission och granskningsutskott.