Vägvalet – sista striden för Sabuni

Foto: Liberalerna

På söndag 28 mars ska Liberalernas partiråd ta ställning till Nyamko Sabunis linje att ingå i en borgerlig regering, som tar stöd av Sverigedemokraterna.

– De här auktoritära högerextrema partierna äter liberaler till frukost, säger Morgan Johansson (S).

Splittringen ökar inför Liberalernas avgörande. Tidigare har ungdomsförbundet och Stockholmsdistriktet sagt nej och nu även L-kvinnor. Tidigare partiledaren Bengt Westerberg är kritisk.

– Skulle man välja den här vägen blir det ett annat parti än det jag gick med i, säger han till Expressen.

Sabuni kallar sin nya linje i regeringsfrågan för ”Ny start för Sverige”, ett namn hon lånat från Westerbergs och Bildts valprogram 1991. Men till skillnad från Westerberg, som demonstrativt reste sig ur soffan på valnatten när Ny Demokrati anslöt, öppnar nu Sabuni för SD-stöd.

2012 lät Alliansens integrationsminister Erik Ullenhag (FP) Bengt Westerberg utreda insatser mot främlingsfientlighet, där SD direkt pekades ut. Westerberg framhöll utifrån dansk forskning Moderaternas ”ansvar för att upprätthålla och förstärka den antirasistiska normen”:

”det som i hög grad avgör om frågan (invandringen) kommer högt på dagordningen är vilken position de ledande borgerliga partierna intar, i Danmark främst Venstre och i Sverige Moderaterna.”

Stefan Löfvens varning i dag för vad SD-öppningen kan betyda för svensk demokrati väcker stark kritik från M, KD och SD.

– Stefan Löfven beskyller oppositionen i Sverige för att vara odemokratisk. Det här är anklagelser man brukar höra från regimer i länder som inte är demokratiska, säger Ulf Kristersson (M).

Detta trots att Kristersson själv varnade för SD:s demokratisyn i Almedalen 2018:

– SD hyllar gärna ledare som ifrågasätter den demokratiska grunden för Europa, sa Kristersson.

– Ulf Kristersson, som är demokrat, gärna vill kroka arm med ett parti vars rötter vi mycket väl känner till. Det är ett parti som inte står upp för människors lika värde. Jag kommer att hålla i en diskussion som både handlar om värderingar, synen på människan, och politiken, svarar Stefan Löfven.

Så sent som i februari 2020 ansåg Nyamko Sabuni (L) att det finns ett reellt hot mot rättsstaten. Regeringen tillsatte då, som en del av januariavtalet med C och L, en utredning av hur skyddet för demokratin och domstolarna kan stärkas.

– De här auktoritära högerextrema partierna äter liberaler till frukost. De avskyr i grunden den liberala demokratin som den är utformad. Vi ser exempel på det i andra länder där de undergräver de här systemen. Det var just för att skydda domstolarnas oberoende som vi tillsatte en parlamentarisk kommitté, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Den ska titta på om det ska krävas kvalificerad majoritet i de två riksdagsbeslut med mellanliggande val som behövs för en grundlagsändring och ett ökat skydd mot avsättningar av domare.

– Frågan om justitierådens pensionsålder anges i vanlig lag. Det var precis så man gjorde i Polen, man sänkte pensionsåldern för justitieråden i Högsta Domstolen för att partiet Lag och Rättvisa ville sätta in domare som de förlitade sig på. Det skulle kunna ske i Sverige också.

Morgan Johansson påpekar att skärpta skyddsmekanismer inte kommer att vara på plats under nästa mandatperiod utan tidigast efter valet 2026.

– Det andra jag tror SD kommer att göra är att ge sig på public service. De har ställt mycket starka krav på staten att skära ned public service kraftigt, till och med lägga ned kanaler, det såg vi i Danmark. Vi har också sett i Ungern och Polen där man har tagit kontrollen över public service.

– Det återstår att se om ett parti som Liberalerna kan göra motstånd i en sådan situation, säger Morgan Johansson (S).

Räcker det inte med att M, KD och L tidigare visat att de har stor demokratisk trovärdighet?

– Kunde vi lita på dem förra gången 2018? Nej, det kunde vi inte, säger Morgan Johansson (S) med hänvisning till att Ulf Kristersson före valet lovade att inte ens samtala med SD.

– Jag är ganska övertygad om att Moderaterna kommer att vilja gå väldigt långt för att möta Sverigedemokraternas krav. Det är ingen lek, utan det består av skarpa förhandlingslägen hela tiden och då har Moderaterna ingenting att sätta emot, säger Morgan Johansson (S) som heller inte litar på Kristerssons löfte om att inte regera med SD.