Våga ta strid för fastighetsskatten

Foto: Holger Ellgaard

Det finns många goda skäl för Socialdemokraterna att ta strid för en ny fastighetsskatt. En sådan åtgärd skulle vara bra för bostadsmarknaden och jämlikheten och vara med och finansiera välfärden. 

Allt fler socialdemokratiska partidistrikt har lyft behovet av en ny fastighetsskatt. Alliansens reformering av fastighetsskatten blev ett statsfinansiellt fiasko som spätt på en rad samhällsproblem – allt från växande klyftor mellan stad och land till skenande bostadspriser. Värst av allt har det också inneburit mindre pengar till vår gemensamma välfärd. De senaste årens erfarenheter pekar mot att S skulle göra rätt i att ta strid för en rättvis fastighetsskatt i valrörelsen 2022. 

En sak man bör ha i åtanke är att fastighetsskatten aldrig helt försvann. Vad de borgerliga partierna egentligen gjorde var att ersätta den med en kommunal avgift. Den nya kommunala avgiften har i sin tur ett tak som i huvudsak gynnar de rikaste. 

Dagens system innebär i praktiken att arbetarklasshushåll i villor på landsbygden får betala lika höga avgifter som mångmiljonärer med herrgårdar och paradvåningar i Sveriges storstadsregioner. Ett avskaffande av taket på fastighetsavgiften skulle inte bara vara rättvis, den skulle även jämna ut förutsättningarna mellan stad och land. 

Fastighetsskatten har även potential att minska klyftan mellan dem som etablerat sig på bostadsmarknaden och alla andra. Om fastigheter beskattades likt alla andra former av kapital vore det möjligt att hålla tillbaka prisexplosionen på bostäder. De insatser som Finansinspektionen sjösatt, till exempel amorteringskrav, har inte haft tillräckligt stark effekt och slår i första hand mot unga. 

En fastighetsskatt skulle inte bara dämpa prisökningen utan även den oroväckande skuldsättningen. Fastighetsskatten skulle dämpa bägge problemen, men betalas av dem som gynnats mest av prisexplosionen, inte dem som drabbats av den. 

I första hand är dock frågan om fastighetsskatten en fråga om sprickorna i vår välfärd. Det gångna året har avslöjat hur stora hål de senaste decenniernas skattesänkningar orsakat. Redan utarbetad vårdpersonal har tvingats jobba sig själva till bristningsgränsen för att säkerställa att alla får den vård de behöver. Beredskapslager har saknats och vår rent anorektiska äldrevård har försatt både boende och anställda i fara för att smittas. 

Sverige förtjänar bättre välfärd men det kräver mer resurser. Om Sverige ska återupprätta den bästa vården och omsorgen som går att få behöver vi kloka skattesatsningar. En fastighetsskatt skulle frigöra miljarder som kan användas för att bygga välfärden och bygga landet. 

Den tidigare skatten var impopulär, men om den nya skatten utformas på ett rättvist sätt behöver den inte bli lika impopulär som den förra. 

Alla andra utvecklade länder har en skatt på fastigheter för att det får ekonomin att fungera mer effektivt. Oavsett vad villaägarnas riksförbund säger så är fastighetsskatten en nyttig skatt. Det är en skatt som skulle överbrygga skillnader mellan landsändar, generationer och samhällsklasser och det skulle stärka socialdemokratin att ta strid för en sådan sak. 

Jakob Segerlind 

ekonomiskpolitisk talesperson S-studenter