Vad kan vi lita på om vår nyfikenhet inte är äkta?

Handlar allt om vinst i dag?

Strävan efter vetskap är en av människans mest grundläggande drivkrafter. Men vad händer med vår nyfikenhet i ett samhälle som blir allt mer kommersialiserat? Vad händer när kunskap bara blir en handelsvara bland många andra?