Vad innebär ett Natomedlemskap?

Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut och Patric Lindgren, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitet, svarar på frågor om Nato.

Diskussion om vad ett Natomedlemskap egentligen innebär och för- och nackdelar med ett eventuellt svenskt medlemskap går hög.
Aktuellt i Politiken har bett två forskare inriktade på säkerhetspolitik att svara på en rad frågor. Patric Lindgren, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitet, och Robert Dalsjö, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut.