Vad blir minnet av alla firade FN-dagar?

I dag 24 oktober är det FN-dagen och i år fyller också FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år.