Vad betyder SSU-beslutet om kärnkraften?

SSU säger ja till kärnkraft, skrev AiP nyligen.
Detta sedan SSU-kongressen slagit fast att den nya linjen att: ”Alla fossilfria energislag behövs för att klara klimatomställningen.”
Invändningen kom då att förbundet inte alls sagt nej till avveckling och dessutom avslagit en motion om utbyggnad av kärnkraften. Vad gäller?