Vad är medlemskapet i Socialdemokraterna värt?

Med nya metoder och verktyg har SSU lyckats vända trenden och växer stort. Foto: Bob Dmyt.

Förutsättningarna för partipolitisk organisering har förändrats radikalt. Ska Socialdemokraterna hänga med i utvecklingen måste vi göra det lättare och mer värdefullt att vara partimedlem. I SSU har det arbetet redan börjat.

Vi har ett problem. Andelen svenskar som är medlemmar i politiska partier är den lägsta sedan demokratin infördes. För Socialdemokraterna är förändringen särskilt påtaglig. Vårt parti samlade fler när man riskerade batongslag i huvudet för att man gick på ett partimöte, än vad vi gör i dag.

Hur kommer det sig att intresset för politik och samhällsfrågor är så högt, men viljan att gå med i ett parti så lågt? Det finns många skäl. Allt ifrån ett samhällsklimat som skrämmer många från att våga ta på sig en partinål eller bli uthängd som socialdemokrat, till att de flesta inte upplever sig ha tid.

När vi funderade på varför SSU hade svårt att engagera fler unga insåg vi att det var vår egen organisation som var problemet, inte ungdomarna. Här är våra viktigaste slutsatser, som även går att applicera på partiet:

1. Ingen har tid. Vi lever i ett samhälle med höga förväntningar på varje enskild individ. Vi ska kunna tillräckligt mycket om vår kropp och hälsa för att kunna kräva rätt vård. Vi ska ha koll på skolmarknaden för att välja rätt skola för våra barn. Vi ska ha koll på bostadsmarknaden för att inte fatta ödesdigra ekonomiska beslut när vi letar bostad. Vi ska kompetensutvecklas och studera genom hela livet för att behålla vår attraktivitet på arbetsmarknaden. Inte minst ska allt se bra ut på Instagram.

Mitt i allt detta ska du ha tid att gå på S-föreningsmöte, arbetarekommunens möte, fackklubbens möte och ja, allt där emellan. Ingen har tid för alla dessa möten. Vad gör det egentligen för skillnad då om man är medlem om man ändå inte gör något som medlem?

2. Det är alldeles för många tråkiga möten. Ibland letar sig ändå en vilsen nybliven partimedlem till ett partimöte. Kanske till och med till ett andra och ett tredje möte. Men det är sällan de nyblivna medlemmar har ett särskilt långvarigt engagemang. Den där lågan som tändes när medlemskapet tecknades slocknar. I dag fungerar partiets verksamhet nästan som ett filter för många S-föreningar och arbetarekommuner.

De som inte är tillräckligt ideologiskt övertygade skräms i väg, och ja, det kanske var lika bra. De som verkligen förstått hur viktig socialdemokratin är, de är beredda att offra sitt liv för rörelsen. Det är dem vi vill ha. Men så är vi också försvinnande få nuförtiden. Ett recept för en döende rörelse.

3. Det är för svårt att påverka genom partiet. Genom ett partimedlemskap ska du själv kunna påverka politiken. Medlemsdemokratin är ju nyckeln i vårt parti. Du kan själv komma med förslag, och om många håller med dig kan just din idé bli verklighet, och du kan vara med och rösta fram den politik du håller med om. Men hur stor är egentligen möjligheten att påverka?

Visst. Det skickas årligen in tusentals motioner till S-föreningar och arbetarekommuner. Hur stor del av medlemskåren kommer på medlemsmötet för att rösta? Och om du väl lyckas få bifall på en motion, hur sannolikt är det att partiets förtroendevalda genomför förslagen? Vårt parti har samlat nästan hela vår makt i ett fåtal händer. Kanske av nödvändighet, men för känslan av delaktighet och möjligheten att påverka är det ett stort problem.

För att vända utvecklingen med fallande partimedlemskap måste vi våga vara ärliga och självkritiska.

4. Verksamheten måste anpassas efter dem som precis gått med. Socialdemokraterna har funnits i 133 år. Det märks på vårt sätt att prata och sjunga, på våra symboler. Det finns styrka i tradition, men det kan också bli främmande och exkluderande. KS, DS, PD, AK, RK, SB, PSK, acklamation, kontrapropositionsvotering. Det ska inte krävas år av engagemang för att trivas och förstå. Här har vi att lära av digitala företag som förstått vikten av användarupplevelse. Från det första mötet behöver vi anpassa oss för att nya medlemmar ska komma in, förstå och känna sig hemma.

För att vända utvecklingen med fallande partimedlemskap måste vi våga vara ärliga och självkritiska. Men SSU har lyckats vända trenden. Vi växer, får fler medlemmar och fler som engagerar sig. Vår viktigaste långsiktiga investering är i medlemskapets mervärde. Därför utvecklar vi nu en digital medlemsplattform som ska minska trösklarna för att vara aktiv ung sosse. Vi vill ge möjlighet till att påverka och skola sig på sina egna villkor.

Man ska kunna lära sig arbetarrörelsens historia hemifrån, och fatta hur ett årsmöte går till utan att behöva spendera en hel helg på en kursgård. Man ska kunna skicka in politiska förslag och rösta fram SSU-klubbens politik på bussen på väg hem från skolan.

Precis som att vi inte vill behöva gå till banken för att flytta pengar mellan våra konton, ska man inte behöva lägga all sin tid på många långa möten för att det ska finnas en poäng med att vara medlem.

Vi hoppas att partiet vill lära av oss i SSU.

Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU